Päästeteenistus

 

Päästeteenistuse eriala lõpetanud saavad rakenduskõrgharidust kinnitava diplomi ja on võimelised töötama nii riigi-, era- kui ka kohaliku omavalitsuse asutustes tuleohutusjärelevalve, kriisireguleerimise ning operatiivteenistuse valdkonnas.

Päästeteenistuse eriala õppekava toetab üliõpilaste teadmiste, oskuste ja väärtuste kujunemist, mis võimaldavad töötada kompetentse ja teotahtelise päästeteenistujana ja on vajalikud magistriõppes õpingute jätkamiseks.

Õppe kestus päästeteenistuse erialal on 3 aastat, õppeaineid on 180 Euroopa ainepunkti (EAP) mahus. Õpe toimub eesti keeles ja sessoonõppe vormis.

Loe eriala kohta edasi SIIT.

pääste