Kirjutamiskeskus

SKA kirjutamiskeskuse eesmärk

SKA kirjutamiskeskuse eesmärk on toetada SKA õppurite eesti keele oskuse arenemist. Kirjutamiskeskuses saab individuaalset abi ja nõu eesti keele küsimustes.

Kellele on kirjutamiskeskus mõeldud?

Kõigile SKA õppuritele (nii eesti emakeele kui eesti keelest erineva emakeelega), kes soovivad eesti keele oskust täiendada ja on huvitatud individuaalsest tagasisidest oma kirjalikele töödele.

Millistele töödele on võimalik tagasisidet saada? Kuidas toimub nõustamine?

  • Õppejõud annab keelenõu kirjalike tööde (nt praktikaaruanne, essee, lõputöö osa, esitlus, (pool)ametlikud kirjad jm) kirjutamisel, mille puhul jälgib õigekirja, sõnajärge, kirjavahemärgistust ning juhib tähelepanu stiili-, loogika- ja vormistusvigadele.
  • Ühe nõustamise ajal annab õppejõud tagasisidet ühele tööle või töö osale (kuni 10 lk).
  • Individuaalne nõustamine ei tähenda terviktekstide (nt terve lõputöö) keeletoimetamist. Õppejõud ei paranda ise kõiki Sinu keelevigu ära, vaid juhib neile tähelepanu ning aitab Sul neid parandada.
  • Kui tuled nõustamisele, siis prindi enne oma töö välja.

 

Kui kaua üks nõustamine kestab?

Õppejõul on Sinu jaoks aega kaks akadeemilist tundi.

Kas nõustamisel võib mitu korda käia?

Jah.

Millal toimub nõustamine?

Sulle ja õppejõule sobival ajal. Kirjuta eesti keele lektorile (triin.kibar [at] sisekaitse.ee) ja lepi aeg kokku. Kui sa oled end nõustamisele registreerinud, kuid ei saa tulla, siis palun tühista oma aeg.