Vastuvõtutulemused

 

Kandidaat peab täitma vastava kõik vastava eriala kandideerimis- ja vastuvõtutingimused. Vastuvõtutingimusi ei hinnata, kui kandidaat ei vasta kandideerimistingimustele ja see tähendab, et Sisekaitseakadeemias õppida soovija ei saa erialale kandideerida. Näiteks politseiametnikuks ei saa õppida isik, kelle ei ole Eesti kodakondsust, ja päästekorraldajaks ei saa õppida läbimata taustakontrolli.

 

Kandideerimistingimuste ja eelkatsete täitmise tulemusena tekib vastavalt hindamiskriteeriumitele paremusjärjestus ning õppima võetakse kõrgema punktisummaga kandidaadid. Vastuvõtutulemused ja vastuvõetute nimed avaldatakse pärast vastuvõtukatseid ja kutsesobivusvestlusi esimesel võimalusel SAISis. Kui kandidaatide punktisumma on ühesugune, siis on paremusjärjestuses eespool kutsesobivusvestlusel paremad tulemused saanud kandidaat.

 

Vastuvõetud peavad oma õppima asumise SAISis kinnitama 3 päeva jooksul alates info teatavaks tegemisest. Kinnituse tegemata jätmine loetakse kohast loobumiseks ja vabanenud õppekohale kutsutakse eriala paremusjärjestuses järgmine kandidaat. Õppekohtade täitmiseks, mis on vabanenud pärast vastuvõtuperioodi hiljemalt ühe kuu jooksul õppetöö algusest, võib akadeemia korraldada järelkutsumise so õppima kutsutakse eriala paremusjärjestuses järgmised kandidaadid.

 

Täpsem info

Telefon: 513 82 95

E-post: vastuvott [at] sisekaitse.ee

 

Viimane muutmine: 10.12.2018