Avatud andmekogud

   
CEPOL Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti ajakirjad. Teemad: õiguskaitseuuringud, andmekaitse, küberturvalisus.
Union Civil Protection Knowledge Network newsletter Euroopa Liidu elanikkonnakaitse teadmusvõrgustiku uudiskiri. Teemad: elanikkonnakaitse, kriisijuhtimine. 
Polygraph & Forensic Credibility Assessment Ameerika Polügraafi Assotsiatsiooni ajakiri. Teemad: polügraafi testid, kohtuekspertiis.
BASE (Bielefeld Academic Search Engine) Ülikoolide ja teadusasutuste veebiressurssid -väitekirjad, artiklid, raportid jms. Kasutusjuhend SIIN.
JSTOR (Open Access journals and ebooks) Üle 2800 akadeemilise ajakirja ja 10 000 e-raamatu. Valdkonnad: humanitaar-, sotsiaal- ja loodusteadused.
DOAJ (Directory of Open Access Journals) Avatud juurdepääsuga eelretsenseeritud ajakirjad. Valdkonnad: teadus, tehnoloogia, meditsioon, sotsiaal-ja humanitaarteadus, kunst. Kasutusjuhend SIIN.
OADT (Open Access theses and dissertations) Viiteandmebaas, mis indekseerib üle seitsme miljoni lõputöö ja dissertatsiooni ülikoolidest üle maailma.
DART (Europe e-theses portal) Viiteandmebaas, mis indekseerib Euroopa ülikoolide lõputöid.
OpenDOAR (Directory of Open Access Repositories) Repositooriumite ja arhiivide koondkataloog. Valdkonnad: sotsiaal- ja humanitaarteadused, tehnoloogia, meditsiin.
ROAR (Registry of Open Access Repositories) Register, mis koondab teaduse avaandmeid sisaldavad repositooriumid üle maailma.