Vastuvõtukatsed

 

Veendumaks, et tulevane Sisekaitseakadeemia õppur saab keeleliselt õpingutega hästi hakkama, on tugev ja terve, motiveeritud õppima ning sobiv valitud erialale, tuleb sisseastumiskandidaadil lisaks avalduse esitamisele läbida vastava eriala vastuvõtukatsed:

  • eesti keele oskuse testimine
  • vene keele oskuse testimine päästekorraldaja erialal
  • kehalised katsed (va päästekorraldaja, tolli ja maksunduse, maksunduse ja tolli ning sisejulgeoleku magistriõppe erialadel)
  • kutsesobivusvestlus

 

Vastuvõtukatsete puhul tasub silmas pidada järgmist:

  • vastuvõtukatsed on üles ehitatud kindlat järjestust arvestades so kutsesobivusvestlusele kutsutakse kandidaat, kellel on tõendatud piisav eesti keele oskus ning kes on kehalised katsed positiivselt sooritanud (kui eriala vastuvõtu tingimused seda nõuavad). Näiteks kui kandidaat täidab vastuvõtu I etapis eesti keele oskuse nõude, aga kehalised katsed ebaõnnestuvad, siis ei lubata teda kutsesobivusvestlusele enne kehaliste katsete sooritamist vähemalt lävendi ulatuses;
  • eesti keele oskuse testil ja kehalistel katsetel saab mõlemas etapis osaleda ühel korral ning arvesse läheb viimase soorituse tulemus;
  • eelmise korra tulemusi ei tõsteta edasi järgmisesse soorituskorda. Näiteks kui kandidaat on osalenud katsetel varasematel aastatel, siis tuleb vajalikud katsed uuesti sooritada;
  • kutsesobivusvestlusel saab kandidaat osaleda ainult ühel korral. Näiteks kui kandidaadil vastuvõtu I etapis kutsesobivusvestlus hästi ei lähe, siis seda vastuvõtu II etapis uuesti sooritada ei ole võimalik.

 

NB! Sisseastumiskatsetele on kohustuslik kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID kaart, pass või juhiluba).

 

Täpsem info

Telefon: 513 8295

E-post: vastuvott [at] sisekaitse.eeclass="spamspan"

 

Viimane muutmine: 22.12.2021