Vastuvõtukatsed

 

Veendumaks, et tulevane Sisekaitseakadeemia õppur saab keeleliselt õpingutega hästi hakkama, on tugev ja terve, motiveeritud õppima ning sobiv valitud erialale, tuleb sisseastumiskandidaadil lisaks avalduse esitamisele läbida vastuvõtukatsed:

- eesti keele sisseastumistest

- kehalised katsed (va päästekorraldaja, tolli ja maksunduse, maksunduse ja tolli ning sisejulgeoleku magistriõppe erialadel)

- kutsesobivusvestlus

 

NB! Sisseastumiskatsetele on kohustuslik kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID kaart, pass või juhiluba).

 

Eesti keele test

Kuna Sisekaitseakadeemia õppekeel on eesti keel, siis on oluline, et sisseastuja oskab piisaval määral eesti keelt.

Sisseastumisel tuleb eesti keele sisseastumistest sooritada järgmistel juhtudel:

- sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena;

- sisseastuja emakeel on eesti keel ja sisseastuja on saanud eesti keele riigieksamil alla 40 punkti;

- sisseastuja ei ole sooritanud riigieksamit „Eesti keel" (emakeelena).

Eesti keele oskuse testimisel ei pea osalema eesti keelest erineva emakeelega kandidaat, kes esitab SA Innove väljastatud eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistuse.

 

Eesti keele oskustesti saab teha:

- eelkatsete ajal

- põhivastuvõtu ajal pärast sisseastumisavalduse esitamist 02. juulil (kandidaat saab valida kas kl 10.00 või kl 13.00)

   

  Eesti keele oskustest kestab kokku umbes poolteist tundi ja selle eesmärk on selgitada välja kandidaadi eesti keele kirjaliku väljendusoskus. Oskustesti ajal peab eesti keelest erineva emakeelega kandidaat kirjutama ümberjutustuse ja eesti keelt emakeelena kõnelev kandidaat etteantud teemal essee.

  Eesti keelest erineva emakeelega sisseastuja, kes pole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena ja kelle eesti keele sisseastumistesti tulemus oli 40-60 punkti, peab arvestama, et ta on kohustatud osalema eesti keele intensiivkursusel, mis toimub 30.07.-10.08.Tallinnas. Kursuse mitteläbimisel kandidaati ei immatrikuleerita.

   

  Lisainfo eesti keele oskustestide kohta: 

  elen.laanemaa [at] sisekaitse.ee (keelekeskuse juhataja-lektor)

  triin.kibar [at] sisekaitse.ee (eesti keele lektor)

   

  Kehalised katsed

  Kehalised katsed toimuvad 03. juulil kl 10.00 Pirita Majandusgümnaasiumi staadionil (Metsavahi tee 19, Tallinn)

   

  Mõnel Sisekaitseakadeemias pakutaval erialal hinnatakse kandidaatide füüsilist võimekust, kuna konkreetne eriala eeldab toimetulemiseks head füüsilist valmisolekut. Selleks korraldatakse sisseastumiskatsete ajal kehalised katsed järgmistel erialadel:

  - politseiametnik

  - politseiteenistus

  - päästeteenistus

  - vanglaametnik

   

  Kehalised katsed on lävendipõhised, mis tähendab, et konkursis püsimiseks peab kandidaat täitma vähemalt lävendi piirnormid kõigil nõutud aladel. Kehaliste katsete nõuded on erialati pisut erinevad.

  Sisekaitseakadeemia kehaliste katsete nõuete, normide ja lävenditega saab tutvuda SIIN (vt LISA 3).

  Kehalisi katsed saab teha:

  - eelkatsete ajal

  - põhivastuvõtu ajal pärast sisseastumisavalduse esitamist juuli alguses

  Seda, kuidas valmistuda kehalisteks katseteks, tasub lugeda meie rubriigist "Korduma kippuvad küsimused".

   

  Lisainfo kehaliste katsete kohta: 

  epp.jalakas [at] sisekaitse.ee (spordijuht-lektor)

   

  Kutsesobivusvestlus

  Kutsesobivusvestlusele pääsevad kandidaadid, kes on edukalt läbinud eesti keele oskuse testimise (vajadusel) ja kehalised katsed (vajadusel). Kutsesobivusvestluse aeg lepitakse iga kandidaadiga individuaalselt kokku ja vestlused toimuvad Sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoones (Kase 61). Vestlus ise kestab umbes 10-20 minutit.

  Kutsesobivuse vestluse eesmärk on uurida kandidaadi õpimotivatsiooni ja sobivust riigiametisse ning valitud erialale. Kandidaadi  väärtushinnangud, hoiakud ja laitmatu minevik peavad sobima kokku Sisekaitseakadeemia põhiväärtustega ning valitud eriala töötajale esitatavate nõuetega. Vestluse käigus võidakse testida ka kandidaadi keeleoskust.

  Tutvu ka kutsesobivusvestluste hindamiskriteeriumitega.

   

  Täpsem info

  Telefon: 513 82 95

  E-post: vastuvott [at] sisekaitse.ee

   

  Viimane muutmine: 27.06.2018