Vastuvõtukatsed

 

Veendumaks, et tulevane Sisekaitseakadeemia õppur saab keeleliselt õpingutega hästi hakkama, on tugev ja terve, motiveeritud õppima ning sobiv valitud erialale, tuleb sisseastumiskandidaadil lisaks avalduse esitamisele läbida vastuvõtukatsed:

 • eesti keele oskuse testimine
 • kehalised katsed (va päästekorraldaja, tolli ja maksunduse, maksunduse ja tolli ning sisejulgeoleku magistriõppe erialadel)
 • kutsesobivusvestlus

 

Eesti keele oskuse testimisel ja kehalistel katsetel saab kandidaat osaleda 3 korral, aga arvesse läheb viimase soorituse tulemus. Kutsesobivusvestlusel saab kandidaat osaleda ainult ühel korral.

 

NB! Sisseastumiskatsetele on kohustuslik kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID kaart, pass või juhiluba).

 

Eesti keele oskuse test

Kuna Sisekaitseakadeemia õppekeel on eesti keel, siis on oluline, et sisseastuja oskab piisaval määral eesti keelt.

 

Sisseastumisel tuleb eesti keele oskuse test sooritada järgmistel juhtudel:

 • sisseastuja emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena;
 • sisseastuja emakeel on eesti keel ja sisseastuja on saanud eesti keele riigieksamil alla 40 punkti;
 • sisseastuja ei ole sooritanud riigieksamit „Eesti keel" (emakeelena).

Eesti keele oskuse testimisel ei pea osalema eesti keelest erineva emakeelega kandidaat, kes esitab SA Innove väljastatud eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistuse.

 

Eesti keele oskustesti saab teha nii vastuvõtu I etapis kui II etapis. Eesti keele oskuse testimisel saab kandidaat osaleda kuni kolmel korral, kuid kehtima jääb viimasel korral saadud tulemus.

   

  Eesti keele oskuse test kestab kokku umbes poolteist tundi ja selle eesmärk on selgitada välja kandidaadi eesti keele kirjaliku väljendusoskus. Oskustesti ajal peab eesti keelest erineva emakeelega kandidaat kirjutama ümberjutustuse ja eesti keelt emakeelena kõnelev kandidaat etteantud teemal essee.

   

  Eesti keelest erineva emakeelega sisseastuja, kes pole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena ja kelle eesti keele sisseastumistesti tulemus oli 40-60 punkti, peab arvestama, et ta on kohustatud osalema eesti keele intensiivkursusel, mis toimub 30.07.-10.08.2019 Tallinnas. Kursuse mitteläbimisel kandidaati ei immatrikuleerita.

   

  Lisainfo eesti keele oskustestide kohta: 

  elen.laanemaa [at] sisekaitse.ee (keelekeskuse juhataja-lektor)

  triin.kibar [at] sisekaitse.ee (eesti keele lektor)

   

  Kehalised katsed

  Mõnel Sisekaitseakadeemias pakutaval erialal hinnatakse kandidaatide füüsilist võimekust, kuna konkreetne eriala eeldab toimetulemiseks head füüsilist valmisolekut. Selleks korraldatakse sisseastumiskatsete ajal kehalised katsed järgmistel erialadel:

  • politseiametnik
  • politseiteenistus
  • korrektsioon
  • vanglaametnik

   

  Kehalised katsed on lävendipõhised, mis tähendab, et konkursis püsimiseks peab kandidaat täitma vähemalt lävendi piirnormid kõigil nõutud aladel. Kehaliste katsete nõuded on erialati pisut erinevad ja need on lahti kirjutatud Sisekaitseakadeemia vastuvõtukorras (LISA 3).

   

  Kehalisi katseid saab teha nii vastuvõtu I kui II etapis. Kehalistel katsetel saab kandidaat osaleda kuni kolmel korral, kuid kehtima jääb viimasel korral saadud tulemus.

   

  Seda, kuidas valmistuda kehalisteks katseteks, tasub lugeda meie rubriigist "Korduma kippuvad küsimused".

   

  Lisainfo kehaliste katsete kohta: 

  epp.jalakas [at] sisekaitse.ee (spordijuht-lektor)

   

  Kutsesobivusvestlus

  Kutsesobivusvestlusele pääsevad kandidaadid, kes on edukalt läbinud eesti keele oskuse testimise (vajadusel) ja kehalised katsed (vajadusel).

   

  Kandidaat saab valida, kas ta tahab kutsesobivusvestlusel osaleda vastuvõtu I või II etapis, kuid vastuvõtukatsena saab kandidaat osaleda vestlusel ainult ühel korral.

   

  Kutsesobivusvestluse aeg lepitakse iga kandidaadiga individuaalselt kokku ja vestlused toimuvad Sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoones (Kase 61). Vestlus ise kestab umbes 10-20 minutit. Kutsesobivuse vestluse eesmärk on uurida kandidaadi õpimotivatsiooni ja sobivust riigiametisse ning valitud erialale. Kandidaadi väärtushinnangud, hoiakud ja laitmatu minevik peavad sobima kokku Sisekaitseakadeemia põhiväärtustega ning valitud eriala töötajale esitatavate nõuetega. Vestluse käigus võidakse testida ka kandidaadi keeleoskust.

   

  Tutvu ka kutsesobivusvestluste hindamiskriteeriumitega.

   

  Täpsem info

  Telefon: 513 82 95

  E-post: vastuvott [at] sisekaitse.ee

   

  Viimane muutmine: 03.12.2018