Vastuvõtukatsed

Vastuvõtu ajakava

Kandidaadi sobivus õppekaval õppimiseks selgitatakse välja vastuvõtukatsete käigus. Sobivuse hindamisel võetakse arvesse nõudmisi ametnikele, mis on sätestatud õigusaktides, akadeemia põhiväärtusi ning õppekava eripärasid. Kõikidel õppekavadel on üheks vastuvõtukatseks sisseastumisvestlus, kuid olenevalt õppekavast võidakse lisaks hinnata kandidaadi keeleoskust ja füüsilist võimekust.

Vaata huvipakkuva õppekava lehelt lähemalt, millised katsed sa läbima pead ja mis on hindamiskriteeriumid.

 

Vastuvõtukatsete puhul tasub silmas pidada, et:

  • katsed on üles ehitatud kindlas järjestuses, nt peab kandidaat enne vestlusele pääsemist tõendama keeleoskust;
  • mõne õppekava katsetel saab osaleda nii I kui ka II etapis, kuid mõlemas etapis ühe korra ja arvestatakse viimast sooritust;
  • sisseastumisvestlusel saab kandidaat osaleda ainult ühel korral. Näiteks kui kandidaadil ei lähe vastuvõtu I etapis sisseastumisvestlus hästi, siis seda vastuvõtu II etapis uuesti sooritada ei ole võimalik;
  • eelmise korra tulemusi ei tõsteta edasi järgmisesse soorituskorda. Näiteks kui kandidaat on osalenud katsetel varasematel aastatel, tuleb vajalikud katsed uuesti sooritada.

 

Vastuvõtukatsetele on kohustuslik kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID kaart, pass).

 

Vastuvõtukatsele registreerumine

Vastuvõtukatsed toimuvad vaid kindlal ajal ning nendesse tuleb SAISis registreeruda. Kui SAISis on vastuvõtukatse ajaks märgitud kuupäev, täpsustatakse kellaaeg kandidaatidele eraldi.

Peamiselt toimuvad vastuvõtukatsed akadeemia Tallinna õppekeskuses, kuid kehalistel katsetel saab I etapis osaleda ka Paikusel, Tartus ja Rakveres. Keeleoskuse testi saab I etapis sooritada veebikeskkonnas. Sellekohane info on toodud SAISis katse aja juurde. II etapis saab katsetel osaleda veebikeskkonas vaid kokkuleppel hindamiskomisjoniga.

Kuidas katsetele tulla