Kutsesobivusvestlus

 

Kutsesobivuse vestluse eesmärk on uurida kandidaadi õpimotivatsiooni ja sobivust riigiametisse ning valitud erialale. Kandidaadi väärtushinnangud, hoiakud ja laitmatu minevik peavad sobima kokku Sisekaitseakadeemia põhiväärtustega ning valitud eriala töötajale esitatavate nõuetega. Vestluse käigus võidakse testida ka kandidaadi keeleoskust.

 

NB! Kutsesobivusvestlusele pääsevad kandidaadid, kellel on täidetud eesti keele oskuse kriteerium ja vene keele oskuse kriteerium (vajadusel) ning kes on sooritatud kehalised katsed (vajadusel).

 

Kutsesobivusvestluse aeg lepitakse iga kandidaadiga individuaalselt kokku ja vestlused toimuvad Sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoones (Kase 61). Kandidaat saab valida, kas ta tahab kutsesobivusvestlusel osaleda vastuvõtu I või II etapis, kuid vastuvõtukatsena saab kandidaat osaleda vestlusel ainult ühel korral ning pärast vestlusel osalemist lähevad kandidaadi jaoks konkursipunktid lukku ja katsete tulemusi enam muuta ei saa.

 

Vestlus kestab umbes 10-20 minutit, aga sellega võivad kaasneda lisategevused (nt TRIPOD test vmt).

 

Tutvu ka kutsesobivusvestluste hindamiskriteeriumitega.

 

Täpsem info

Telefon: 513 8295

E-post: vastuvott [at] sisekaitse.eeclass="spamspan"

 

Viimane muutmine: 24.01.2023