Päästetööd

 

  • Elupäästev esmaabi

Koolituse läbinul on kaasajastatud elupäästva esmaabi teoreetilised ja praktilised oskused ning ühtlustatud elupäästva esmaabi põhimõtted.

Sihtgrupp: asutuste, ametite töötajad.

Osalejate arv: 6 - 20

Koolituse sisu:

  • Esmaabi teadvuseta kannatanu korral
  • Elustamine
  • Traumahaige käsitlus
  • Meditsiinivahendite kasutamisvõimalused

Küsi pakkumist: eva-liisa.arro [at] sisekaitse.ee

 

  • Tuleohutuse- ja päästetööde alane õppepäev

Koolituse läbinu oskab tegutseda tulekahju korral.

Sihtgrupp: asutuste, ametite töötajad.

Osalejate arv: 10 - 12

Koolituse sisu:

  • Tulekahju tekkimise põhjused
  • Sisetulekahju areng – ohud
  • Esmakustutusvahendid
  • Praktiline harjutus – esmakustutusvahendite kasutamine põlengute likvideerimisel simulatsiooni keskkonnas

Küsi pakkumist: eva-liisa.arro [at] sisekaitse.ee