Eesti keele oskuse test

 

Kuna Sisekaitseakadeemia õppekeel on eesti keel, siis on oluline, et sisseastuja oskab piisaval määral eesti keelt.

 

Eesti keele oskuse test kestab kokku umbes poolteist tundi ja selle eesmärk on selgitada välja kandidaadi eesti keele kirjalik väljendusoskus. Testi ajal peab eesti keelest erineva emakeelega kandidaat kirjutama ümberjutustuse ja eesti keelt emakeelena kõnelev kandidaat sooritama eesti keele testi. Kandidaadil on võimalik eesti keele oskuse testilt saada kuni 100 punkti, kuid testi sooritamise lävendiks on 40 punkti. Eesti keele oskuse testilt saadud tulemust ei arvestata üldise konkursipunktide hulka.

 

Eesti keele oskuse testimisel ei pea osalema järgmistel juhtudel:

  • kandidaadi emakeel on eesti keel ja ta on sooritanud eesti keele riigieksami vähemalt 40 punktile;
  • kandidaat on varasemalt omandatud kõrghariduse mõnel eestikeelsel õppekaval;
  • kandidaat on omandanud keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist;
  • kandidaadi emakeel ei ole eesti keel, aga ta esitab SA Innove väljastatud eesti keele C1 taseme tunnistuse.

 

Sisseastumisel tuleb eesti keele oskuse test sooritada järgmistel juhtudel:

  • kandidaadi emakeel ei ole eesti keel ja ta ei ole sooritanud eesti keele emakeelena riigieksamit;
  • kandidaadi emakeel on eesti keel ja sisseastuja on saanud eesti keele riigieksamil alla 40 punkti.

Eesti keele oskustesti saab teha nii vastuvõtu I etapis kui II etapis, aga kummalgil etapil ühel korral. Kehtima jääb viimane tulemus.

 

Sisekaitseakadeemia korraldab Ida-Virumaal eesti keele kursuseid muu emakeelega sisseastujatele.

 

Eesti keelest erineva emakeelega sisseastuja, kes pole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena ja kelle eesti keele sisseastumistesti tulemus oli 40-60 punkti, peab arvestama, et ta on kohustatud osalema eesti keele intensiivkursusel, mis toimub 10.-21.08.2020 Tallinnas. Kursuse mitteläbimisel kandidaati ei immatrikuleerita.

 

Lisainfo eesti keele oskuse testide kohta: 

elen.laanemaa [at] sisekaitse.ee (keelekeskuse juhataja-lektor)

triin.kibar [at] sisekaitse.ee (eesti keele lektor)

 

Viimane muutmine: 25.06.2020