Keeleprojektid

Keelekeskus on osalenud mitmetes nii rahvusvahelistes kui siseriiklikes keeleprojektides:

PRÕM programmi keeleõppe tegevuste kohta täiendava info saamiseks pöörduda: elen.laanemaa [at] sisekaitse.ee.
 

EU ja EST tuleviku heaks