Toll ja maksundus

 

Tolli ja maksunduse eriala eesmärk on anda üliõpilastele vajalikud teadmised ja oskused tulemaks toime rahanduse- ja finantsalasel tööl kaasaegsed ühiskonnas ning toetada üliõpilaste kujunemist lojaalseks, oma eriala väärtustavaks ja kliendikeskseks finants-, maksu- ja/või tolliametnikuks. Tolli ja maksunduse eriala lõpetanu saab finantskolledžist kaasa universaalsed ja laialdased teadmised asumaks tööle ametnikuna finantsvaldkonnas nii avalikus sektoris (näiteks Maksu- ja Tolliametis) kui ka erasektoris.

 

Tutvu tolli ja maksunduse õppekavaga.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

rakenduskõrgharidus

Õppevorm

päevaõpe

Õppeteenustasu

riigieelarveline

Vastuvõetavate arv 2018/2019 õa

25

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

maksundus (10), toll (15)

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

3 aastat

Õppekava maht

180 EAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

 

Sisseastumiseks esitatavad dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse SAISis või Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

 

Vastuvõtukatsed:

- eesti keele oskuse testimine

- kutsesobivusvestlus

 

 

 

 

Konkursitingimused

Võimalik punktide arv

Lävend

Keskhariduse lõputunnistuse kolme aine (emakeel, matemaatika, võõrkeel) keskmine hinne

50 punkti

30 punkti

Eesti keele test

NB! Ei pea tegema kui kandidaadil eesti keele (emakeelena) riigieksami tulemus vähemalt 40 punkti või SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus

Sooritatud/mittesooritatud

40 punkti

(riigieksami tulemused)

Kutsesobivusvestlus

(tähestikulises järjekorras väiksemates gruppides)

50 punkti

10 punkti

Lisapunktid:

  • sisekaitseõppe maksu ja tolli ainekursuse läbimine (antakse vestlusel)

 

10 punkti

 

-

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis. 

 

TÄPSEM INFO FINANTSKOLLEDŽI KOHTA:

Finantskolledži kodulehekülg

Ulvi Lahe (ulvi.lahe [at] sisekaitse.ee, 696 5470)

 

Viimane muutmine: 12.06.2018

 

Eriala valdkond