Lõputööd

 

Rakenduskõrgharidusõppes lõpevad õpingud lõputöö kaitsmisega või lõpueksami sooritamisega. Lõputöö maht õppekavas on 8 EAP. 

Lõputöö protsess on kirjeldatud lõputöö korras, mis reguleerib lõputöö koostamist, juhendamist, retsenseerimist ja kaitsmist. Lõputöö hindamisel lähtub komisjon lõputöö aineprogrammi hindamiskriteeriumitest.

 

Magistriõppes lõpevad õpingud magistritöö kaitsmisega. Magistritöö maht on 30 EAP.

Magistritöö protsess on kirjeldatud magistritöö korras, mis reguleerib magistritöö koostamist, juhendamist, retsenseerimist ja kaitsmist. Magistritöö hindamisel lähtub komisjon magistritöö programmi hindamiskriteeriumitest.   

 

Nii lõpu- kui ka magistritöö koostamisel ja vormistamisel on väga oluline lähtuda kokkulepitud põhimõtetest ja nõuetest, mis on kirjeldatud Üliõpilastööde koostamise ja vormistamise juhendis.

Lõputöö koostamise, juhendamise ja retsenseerimisega seotud dokumendivormid

Magistritöö koostamise, juhendamise ja retsenseerimisega seotud dokumendivormid

Annotatsioonivormi näidis (Annotatsioon peab täidetuna mahtuma ühele leheküljele)

Juurdepääsupiiranguga lõpu- või magistritöö protsessiskeem ning ettekanne

Sisekaitseakadeemia ametlik esitluspõhi

 

Juhendmaterjalid infootsingu, allikate hindamise ja viitamise kohta leiate raamatukogu kodulehelt.

Kindlasti on oluline lõputöö kirjutamisel järgida akadeemilise eetika põhimõtteid ning lähtuda heast teadustavast, loomevarguste ennetamisest ja menetlemisest saab lugeda siit.

 

Kõik lõputööde juhendajad on oodatud liituma lõpu- ja magistritööde juhendajate nõuandeportaaliga, mis asub Sisekaitseakadeemia õppematerjalide keskkonnas Moodle. Kui te varem Moodle’it kasutanud ei ole, tuleb alustada enda kasutajaks tegemisega avalehelt: https://moodle.edu.ee/. Probleemide korral pöörduge palun meie digitiimi poole: digitiim [at] sisekaitse.ee. Kursuse lingi ja iseregistreerumise võtme saamiseks pöörduge palun õigus- ja sotsiaalteaduste keskuse lektori Mairit Kratovitši poole: mairit.kratovits [at] sisekaitse.ee.

Nimetatud Moodle’i kursust on oodatud külastama kõik, kes meie kõrgharidus- ja magistriõppes tudengeid juhendavad. Sinna on üles pandud erinevaid audioloenguid, mida võivad kuulata kõik soovijad. Samuti on seal olemas koht, kus on võimalik esitada jooksvalt küsimusi metoodika õppejõududele, kes plaanivad hakata tegema ka perioodilisi miniarutelusid, kui mingid teemad üles kerkivad. Kursust täiendatakse ja muudetakse jooksvalt ning hoitakse värskena. Nõuandeportaali eesmärk on juhendajaid toetada ja saada ka nendelt tagasisidet võimalike juhendamisega seonduvate rõõmude ja murede kohta.

Soovituslikud materjalid

  • Soovituslikuks lugemiseks Tartu Ülikooli sotsiaalse analüüsi meetodite ja metodoloogia õpibaas

 

Viimati muudetud: 26.01.2023