Demineerimisinstruktor

 

NB! Dokumentide vormid (nt avaldus) ja olulised kuupäevad leitavad SIIN.

 

Demineerimisinstruktor, tase 6 kutsestandard on leitav SIIN.

 

Kutse demineerimisinstruktor, tase 6 taotlemise eeltingimused

1) keskharidus

2) vähemalt 1-aastane kogemus täiskasvanute koolitamisel või andragoogika alase koolituse läbimine,

3) täitnud demineerija EOD3+ tööülesandeid vähemalt 1 aasta viimase 3 aasta jooksul.

 

Kutse demineerimisinstruktor tase, 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) vormikohane vahetu juhi kinnitus, et taotleja on täitnud demineerija EOD3+ tööülesandeid vähemalt 1 aasta viimase 3 aasta jooksul,

3) vähemalt 1-aastase kogemuse täiskasvanute koolitamise või andragoogika alase koolituse läbimist tõendavad dokumendid.

 

Kutse demineerimisinstruktor, tase 6 kompetentsuse hindamismeetod
  • Dokumentide alusel hindamine.