Demineerimisinstruktor

 

NB! Dokumentide vormid (nt avaldus) ja olulised kuupäevad leitavad SIIN.

 

Demineerimisinstruktor, tase 6 kutsestandard on leitav SIIN.

 

Kutse demineerimisinstruktor, tase 6 taotlemise eeltingimused

1) kõrgharidus või VÕTAga tõestatud vajalik informaalne ja/või mitteformaalne haridus,

2) töö käigus omandatavate kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus (sh pommitehnik EOD3+-na töötamine vähemalt 2 aastat).

 

Kutse demineerimisinstruktor tase, 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) haridust tõendava tunnistuse koopia,

3) pommigrupi või juhendaja täidetud hindamisleht töö käigus omandatud kompetentside kohta,

4) demineerija koolituskavas nõutud koolituste läbimist tõendavad dokumendid,

5) tõend EOD3+-na töötamise kohta,

6) demineerimisvaldkonna koolitajana tegutsemist tõendavad dokumendid,

7) VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 

Kutse demineerimisinstruktor, tase 6 kompetentsuse hindamismeetod

1) dokumentide alusel hindamine (lisaks läbiviidud koolitused ja nende arv, erialased artiklid, koostatud õppematerjalid, täiendkoolitused).

 

 

Hindamisleht

VÕTAga taotlemise vorm