Õigus- ja sotsiaalteaduste keskus

 

Õigus-ja sotsiaalteaduste keskus (ÕSK) on sisejulgeoleku instituudi struktuuriüksus, mille põhitegevuseks on üldpädevuste õpetamine kõigile SKA erialadele ning teadus-ja arendustegevus.

Õpetatavaid mooduleid on neli:

1) siseturvalisus ja kriisireguleerimine,
2) õiguse õpetus,
3) kirjalik ja suuline eneseväljendamine,
4) enese ja teiste juhtimine ning sotsiaalne kompetentsus. Samuti õpetavad keskuse õppejõud üldaineid sisejulgeoleku magistriõppe erialale.

Keskuse eesmärgiks on õpetada üldpädevusi võimalikult erialakeskselt ja mitmed keskuse õppejõud on SKA koostööpartnerite poolt tunnustatud täiendkoolitajad.