Hübriidkonverents „Naised ja julgeolek“

Hübriidkonverents „Naised ja julgeolek“

Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskus korraldab 23. märtsil 2023 algusega kell 9.00 (kohaliku aja järgi) hübriidkonverentsi „Naised ja julgeolek“.

Viimased kolm aastat on olnud ühed murrangulisemad lähiajaloos. 2020. varakevadel puhkenud COVID-19 pandeemia on küll näiliselt hääbunud, ent viirus kõnnib ju vaikides meie kannul ja kõrval siiski. 13 kuu eest olime vapustatud puhkenud Venemaa-Ukraina sõjast, mis paraku lootusrikkaid lõppemise märke ei näita ning mõjutab paratamatult kõigi Eestimaalaste igapäevast elu jätkuvalt. Meid on tabanud kolme aasta jooksul samaaegselt kolm kriisi – tervishoiukriis, julgeolekukriis ja energiakriis.

Ometi on keerulised ajad tõstatanud ja tõestanud, et juba ammu ei langeta keerulisi otsuseid, võta endale vastutusrikkaid ülesandeid ja vastutust mitte ainult mehed vaid üha enam naised!

Euroopa Liidu nõukogu on hõiganud välja üleskutse tugevdada naiste ja tütarlaste täielikku, võrdset ja sisulist osalemist ja juhtpositsiooni konfliktide ennetamises ja lahendamises kogu konfliktitsükli vältel, sealhulgas ametlikus ja mitteametlikus vahendustegevuses, kriisiohjamises, rahuloomes ja rahuvalves, rahuläbirääkimistes, demobiliseerimises, desarmeerimises ja taasintegreerimises, julgeolekusektori reformis ning muudes taastamis- ja ülesehitusprotsessides.

Naiste juhtpositsiooni ja osalemise oluline suurendamine rahu ja julgeoleku kõigis aspektides on vajalik mitte ainult inimõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse, kaasava juhtimise ja sotsiaalse ühtekuuluvuse huvides, vaid ka konfliktide ja kriiside kestlikuks lahendamiseks.

Kodanikuühiskonna organisatsioonidel, naiste juhitud organisatsioonidel, naissoost inimõiguste kaitsjatel ja rahutagajatel on oluline roll muutuste elluviimisel. Tihti seisavad just naised silmitsi konkreetsete julgeolekuohtudega. EL nõukogu hindab kodanikuühiskonna, rohujuure tasandi naisorganisatsioonide, rahutagajate ja inimõiguste kaitsjate kriitilist rolli, mis neil on aktiivse kaasamise, konsulteerimise ja osalemise kaudu, sealhulgas humanitaar- ja kriisiolukorras.

Sisejulgeoleku instituudi teaduskeskuse korraldatava hübriidkonverentsi esinejateks ja panelistideks on mitmed oma valdkonnas tuntud, tunnustatud ja edukad Sisekaitseakadeemia naisvilistlased, kelle kõigi sõnadel ning tegudel on tugev kaal parema Eesti ja turvalisema Euroopa kujundamisel.

Konverentsi kokkuvõtvaks hüüdlauseks on: karjäärivalik ei sule (naiste ees) ühtegi ust ja ükski valik pole tupiktee!

 

AJAKAVA *  
9.00 - 9.15

Konverentsi avasõnad ja tervitus - Kaja Kallas, Eesti Vabariigi peaminister

 

Konverentsi ja paneeldiskussiooni modereerib Elina Pähklimägi, MTÜ Käsikäes Ukrainlastele juhatuse liige, näitleja ja lavastaja

9.15 - 9.40

Naised diplomaatias - Annely Kolk, Eesti Vabariigi suursaadik Ankaras

9.40 - 10.05

Naised militaarmaailmas ja sõjakolletes - Margot Künnapuu, kolonelleitnant, Vahipataljoni ülem

10.05 - 10.30

Naised politseis- ah, mis nüüd mina! - Sirle Loigo, politseikolonelleitnant, Politsei- ja Piirivalveameti teenuse omanik

10.30 - 10.55

Kriisijulge olek - Merike Jürilo, Merivälja Kooli õppejuht ja õpetaja

10.55 - 11.40 Sirutuspaus
11.40 - 12.40

Paneeldiskussioon: Turvalisuse naiselik nägu

Häli Allas, Sisekaitseakadeemia päästekolledži direktor (vanemapuhkusel)

Mari Tikan, Siseministeeriumi nõunik

Kaari Lainevool, Maksu- ja Tolliameti tolliosakonna teenusejuht

12.40 - 12.50  Konverentsi kokkuvõte ja lõppsõnad - Elina Pähklimägi, moderaator
  * Korraldajatel on õigus teha ajakavas muudatusi

 

Registreerumine on lõppenud!

Konverentsi töökeel on eesti keel.

Sündmus toimub hübriidvormis – nii Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekompleksi auditooriumis A108 (Kase 61) kui virtuaalselt MS Teamsi kaudu. Registreerumisel palume märkida vastavale reale oma osalemisviis.

MS Teamsis osalejatel palume veenduda, et teie arvutis või nutiseadmes rakendus töötab, ja vajadusel see alla laadida.

Avame virtuaalse ligipääsu MS Teamsi ruumi 23. märtsil kell 8.50 (kohaliku aja järgi).

Sündmus salvestatakse. Salvestise saamiseks palume registreerumisvormil teha vastaval real märge.

Täpsema korraldusliku info edastame kõigile registreerunutele e-posti teel sündmusele eelneval päeval.   

 

Lisainfo:
Triin Rätsepp
teadustöö koordinaator
E-post: triin.ratsepp [at] sisekaitse.ee