Kutse andmine pääste valdkonna kutsetele

 

Kontakt

Pääste valdkonna kutsekomisjoni asjaajamist korraldab Regina Kaasik, regina.kaasik [at] sisekaitse.ee, telefon 5357 6463.

 

Uudised

- Alates 2021. aasta sügisest ei väljastata enam päästeinspektor, tase 5 ja päästejuht, tase 6 kutseid. Samuti ei toimu enam kutsete taastõendamist, sest kõik väljastatud tähtajalised kutsed on aegunud rohkem kui üks aasta (mis oli üks taastõendamise tingimus).

 

Juhendid ja korrad

Kutsekoda

Kutsesüsteemi tutvustus

Kutseregister

Pääste valdkonna kutsekomisjoni koosseis

Kutse andmise kord    

Kutsestandardid

Kutsekomisjoni töökord

VÕTA kord

 

Kutseeksamite ja dokumentide alusel kutse taotlemise ajad
  • Dokumentide alusel kutse taotlemise tähtajad 2024. aastal on:
    • 13.05.2024,
    • 09.09.2024.
  • Päästja, tase 4 kutseeksam - dokumentide esitamise tähtaeg 19.08.2024, kutseeksam 24.09.2024.
  • Päästemeeskonna juht, tase 5 kutseeksam - dokumentide esitamise tähtaeg 19.04.2024, kutseeksam 23.05.2024.

 

Kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid

Kutse taotlemise avaldus

Vahetu juhi kinnitus (ainult demineerimise kutsetele)

Avaldus ning teised vajalikud dokumendid saata hiljemalt tähtajaks aadressile regina.kaasik [at] sisekaitse.ee.

 

Kutse taotlemise eest tasumine

Hinnakiri on leitav SIIN, Sisekaitseakadeemia saadab arve avaldusel märgitud e-posti aadressile.

Kutsetunnistused on Kutseregistris avalikult näha. Kui soovid siiski ka paberkandjal kutsetunnistust, siis märgi see avalduses ära.