Justiitskolledž

Hea praktikajuhendaja ja praktikant,

Praktika moodustab kutseõppe ja rakenduskõrghariduse õppekavades olulise osa, et kindlustada eriala lõpetajale reaalsed praktilised teadmised, oskused ja hoiakud eesmärgiga lülituda iseseivale kutsetööle kohe peale kooli lõpetamist. Seetõttu on praktika kvaliteet oluline. Teeme selle nimel tööandjana pidevat koostööd Sisekaitseakadeemiaga ning arendame praktikakorraldust. Näiteks rajame valmivasse uude Tallinna Vanglasse eraldi õppekambrite kompleksi, kus praktikandid ja töötajad erinevate olukordade lahendamist harjutada saaksid.

Hästi korraldatud ja läbiviidud praktika kindlustab vanglateenistusele professionaalsed ametnikud. Seda mõistes valime ja koolitame praktikajuhendajateks oma ala parimad kolleegid. Tubli praktikant seevastu kindlustab oma eeskujuga ning „miks“ küsimustega vanemate kolleegide rutiinist ja harjumustest väljatuleku. Nii mõnigi kolleeg sätib praktikantide saabumisel lipsu sirgemaks ja viskab pilgu õpikusse. Seega on praktikaprotsess vastastikku arendav.

Tunnustan juhendajaid nende tänuväärses töös ja soovin praktikantidele palju „miks“ küsimusi!


Hannes Liivak
Tallinna vangla direktor

 


Võta ühendust

Kadri Pendin

Justiitskolledži praktikate kuraator Sisekaitseakadeemias

tel 696 5416

kadri.pendin [at] sisekaitse.ee

Kabineti number: B-414C