Korrektsioon

 

Kas tahad kaasa aidata, et ka raske saatusega inimesed saaksid elus uue võimaluse? 

Kas tahad olla see, kes leiab ka kõige keerulisemas olukorras lahenduse, kuidas vigu teinud kaasmaalane saaks samm-sammult tulla turvalisse argiellu tagasi?

Kas tahad endas arendada juhtimist ja leidlikkust, õppida tundma õigust, psühholoogiat ja inimkäitumise eripärasid?

  • Sinust saab tänapäevase, toetava vanglasüsteemi tippspetsialist
  • 3-aastane õpe, bakalaureusekraad
  • Stipendium kuni 800 eurot

Lõpetamise järel on sulle garanteeritud kindel ja Eesti keskmist palka tuntavalt ületava tasuga töökoht Eesti tänapäevases vanglateenistuses.

Oled kontaktisikuks ja juhtivaks nõustajaks mitmele olude sunnil vanglasse sattunule, kellega koos, keda toetades ja innustades paned samm-sammult paika igaühe personaalse nõustamise, teraapia ja hariduse teekonna tagasi tavaellu. Teed tihedat koostööd psühholoogide, sotsiaaltöötajate, juristide ja teiste spetsialistidega, töötad tiimides ja vead neid eest.

Enam kui kaks kolmandikku erinevatel põhjustel kinnipeetavaks sattunutest pääseb kuritegelikult teelt ning alustab uut elu. See on Eesti suur saavutus, millega oleme paljudele eeskujuks. Korrektsiooni eriala lõpetajatel on keskne roll, et oleme siia jõudnud. Uusi õppijaid ja lõpetajaid on tarvis, et suudaksime raskema saatusega kaasmaalasi sama hästi aidata ka edaspidi. Sind oodatakse.

Õpe on põimitud praktikaga. Korrektsiooni õppekava bakalaureusekraad ning järgnev erialane töökogemus on ühtlasi suurepärane vundament mistahes järgmise karjääri jaoks, kus on tarvis tunda seadusi, leida uudseid lahendusi, oma ideid müüa, ennast kehtestada ning juhtida ka pingelisi suhtlusolukordi.

Lõpetamise järel on võimalik jätkata magistriõppes nii Sisekaitseakadeemias kui mujal.

Tutvu õppekavaga siin ja vastuvõtu ajakavaga siin. Loe edasi, et tutvuda lähemalt vastuvõtutingimuste ja õppekorraldusega. Kui tahad anda oma panuse, et raske saatusega kaasmaalasi aidates Eestit turvalisena hoida, esita avaldus siin.

 

vangla