Korrektsioon

 

Korrektsiooni eriala annab tänapäevased teadmised töötamiseks Eesti vanglasüsteemis keskastme ja kõrgema vanglaametnikuna. Õiguse, halduse, juhtimise, sotsiaalteaduslike ainete ja psühholoogia rakenduslik käsitlemine õpetab lahendama keerukaid erialaseid küsimusi ning praktika suur osakaal õppes annab töötegemise oskuse.


Kolledži lõpetanu saab rakenduskõrgharidust kinnitava diplomi ja kindlustab endale stabiilse ja kindla töökoha vanglateenistuses vähemalt II klassi inspektorina. Vanglasüsteem väärtustab erihariduse saanud isikuid, näiteks suurendades töötasu erialase kvalifikatsiooni tõusu alusel kuni kolmandiku võrra. Õppijal on võimalik võtta õppelaenu. Korrektsiooni eriala lõpetaja saab soovi korral jätkata õpinguid magistriõppes.

Õppimise ajal on justiitskolledži üliõpilasele ette nähtud riiklik stipendium. Lisaks on võimalik ka ametkondlik stipendium - kui õppimise ajal ei töötata, kaalutud keskmine hinne on üle 3,6 ja vähemalt 80% ulatuses osaletakse ettenähtud õppetööl. Kokku on stipendiumid vähemalt 760 eurot kuus.

Korrektsiooni erialal toimub vastuvõtt täiskoormusega õppekohtadele. Õppe kestus on 3 aastat, õppeaineid on 180 Euroopa ainepunkti (EAP) mahus. Õpe toimub  päevaõppe vormis ja eesti keeles. Õppekava täitmisel on võimalik arvestada varasemat õpi- ja töökogemust (VÕTA).

Korrektsiooni erialale on võimalik kandideerida nii neil, kes juba töötavad vanglateenistuses kui ka kõigil teistel huvilistel. Vastuvõtt korrektsiooni erialale toimub vaid avalikul konkursil. See tähendab, et ka need isikud, kes juba vanglateenistuses töötavad, sooritavad õppima asumiseks samad katsed ja konkureerivad ühtses pingereas kõigi kandidaatidega.

Tutvuge lähemalt kandideerimise ja vastuvõtu tingimustega

 

koos