Vastuvõtu ajakava

 

2020/2021. õa vastuvõtu ajakava

 
Kutse- ja rakenduskõrgharidusõpe

 

Vastuvõtu I etapp

28.02.-29.06.2020 Dokumentide vastuvõtt SAISis

28.02.2020 Avatud uste päev

23.04.2020 Kehalised katsed ja eesti keele oskuse testimine Paikusel ja Narvas

24.04.2020 Avatud uste päev

25.04.2020 Kehalised katsed ja eesti keele oskuse testimine Tallinnas

28.-29.05.2020 Kutsesobivusvestlused Tallinnas

 

Vastuvõtu II etapp

25.-29.06.2020 Dokumentide vastuvõtt Sisekaitseakadeemias

1.07.2020 Eesti keele oskuse testimine Tallinnas

2.07.2020 Kehalised katsed Tallinnas

1.-3.07.2020 Tolli ja maksunduse ning maksunduse ja tolli eriala kutsesobivusvestlused * 

6.-10.07.2020 Politseiteenistuse, politseiametniku, päästekorraldaja, korrektsiooni ning vanglaametniku eriala kutsesobivusvestlused * 

10.-21.08.2020 Eesti keele intensiivkursus

 

Lisavastuvõtt (korraldatakse vajadusel)

27.-30.07.2020 Dokumentide vastuvõtt SAISis ja Sisekaitseakadeemias

31.07.2020 Eesti keele oskuse testimine

31.07.2020 Kehalised katsed

3.-5.08.2020 Kutsesobivusvestlused

 

Magistriõpe

 

28.02.-29.06.2020 Dokumentide vastuvõtt SAISis

19.06.2020 Inglise keele oskuse testimine

25.-29.06.2020 Dokumentide vastuvõtt Sisekaitseakadeemias

30.06.2020 Inglise keele oskuse testimine

01.-07.07.2020 Sisseastumisvestlused *

 

Konkursi edukalt läbinute pingeread avalikustatakse erialade kaupa esimesel võimalusel.

* iga kandideerija konkreetne vestluse aeg teavitatakse eraldi

 

Täpsem info

Telefon: 513 8295

E-post: vastuvott [at] sisekaitse.ee

 

 

Viimane muutmine: 30.12.2019