Päästekolledži teabepäev

Teabepäev22

Päästekolledž korraldas 17.11.2022 teabepäeva, et tutvustada parimaid lõputöid nii kolledžist kui ka magistriõppest teemadel veebiõppuse loomine väliõppusele tuginedes ja korteriühistute võimekus tagada tuleohutust.

Seminari saab järgi vaadata:

1 osa (õppurite lõputööd, kõrghariduse õppekava tutvustus)

2 osa (väliskoostöö ja Eesti sisesed projektid)

3.osa (vaheklipp ilmunud raamatutest, lõputöödest)


Päästekolledži teabepäeva eesmärgiks oli tutvustada parimaid lõputöid nii kolledžist kui ka magistriõppest teemadel veebiõppuse loomine väliõppusele tuginedes ja korteriühistute võimekus tagada tuleohutust. Samuti tutvustati uue õppeaasta planeeritavaid lõputöid. Anti ülevaade, milliste (välis)projektidega on päästekolledž seotud ning mis muudatused toimusid päästeteenistuse õppekavas ja milline võiks olla Väike-Maarja õpikeskkonna tulevik.

   
AJAKAVA  
9.50-10.00 Kogunemine
10.00-10.05 Avasõnad, Jaanis Otsla 
10.07-10.22 Daniel Jefimov "Arendusuuring veebiõppuse loomisest raudteeõnnetuse väliõppusele tuginedes"  
10.22-10.37 Aleksandra Mäesepp "Eesti korteriühistute finantsiline võimekus perioodil 1969-1993 rajatud 
kõrgeluhoonete tuleohutuse tagamisel: praktika, probleemid ja ettepanekud"  
10.37-10.40 Sirutuspaus 
10.40-10.50

Tarmo Terep "Kirjutatavad ja tuleviku lõputööd"

10.51-11.01  Tarmo Terep "Kõrghariduse õppekava tutvustus: mis ja miks on muutunud õppekavas?" 
11.01-11.10  Sirutuspaus 
  Päästekolledži väliskoostöö ja Eesti sisesed projektid  
11.15-11.32 Jaanis Otsla "Väike-Maarja õppeväljaku arendused" 
11.32-11.37 Stella Polikarpus "XR Effects Foundation" 
11.37-11.47 Jaanis Otsla "Albaania mestimisprojekt" 
11.47-12.02 Martin Peerna "Noorteringide õppematerjalid" 
12.02-12.05 Sirutuspaus 
12.05-12.20 Maarja Kängsep "Liitreaalsuse võimalus õppetöös"
12.20-12.30 Lõpusõnad, Jaanis Otsla 

 

Infopäev toimus MS Teamsi keskkonnas. 


Lisainfo:
Regina Kaasik
referent
päästekolledž
regina.kaasik [at] sisekaitse.ee