Tutvustus

Sisekaitseakadeemiast on kujunenud siseturvalisuse valdkonna hariduskeskus, kuhu on teretulnud nii äsja keskkooli lõpetanu kui ka juba töökogemusega õppija ning valdkonna teadlane.

Akadeemia õppe- ning teadus- ja arendustöö toimub neljas kolledžis ja sisejulgeoleku instituudis. Erialaspetsialiste valmistavad ette vanglateenistuse, pääste-, finants- ning politsei- ja piirivalvekolledž, magistritasemel haridust pakub sisejulgeoleku instituut. Kokku õpib akadeemias igal aastal ligi 1000 õppurit, peale selle osaleb täienduskoolitustel ligi 10 000 inimest.

Akadeemia koondab sisejulgeoleku parimate spetsialistide teadmust ja kogemust juba 30 aastat. Meie 270 töötajast on õppejõude umbes 100. Lisaks neile annab oma panuse õppetöösse üle 200 külalisõppejõu, kellest suurem osa töötab igapäevaselt mõnes sisejulgeolekuasutuses.

Akadeemia lõpetajatele on peamised tööandjad Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Häirekeskus, Maksu- ja Tolliamet ning Vanglateenistus. Praeguseks on ametnikke koolitatud järjepidevalt 28 aastat ja vilistlasi on kokku üle 12 000.

Mõtleme ja unistame suurelt: soovime aastaks 2025 kujuneda Euroopa parimaks siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskuseks. Taotleme selleks paremat õppekvaliteeti, pöörame suurt tähelepanu metoodikale, küsime ja hindame tagasisidet ning tegutseme innovatsiooni ja rakendusuuringute suunal.

Ootame õppima või koostööle igaüht, kes tahab oma riiki ausalt teenida, lähtudes akadeemia lipukirjast: „Verbis Aut Re!ˮ*

 

*Sõna või teoga! – lad. k.