Huvitavaid fakte

Sümboolika

1992. aastal kinnitas Eesti Sisekaitse Akadeemia nõukogu akadeemia sümboolika ja selle statuudi. Sümboolika hulka kuuluvad akadeemia lipp, embleem, deviis, rektori ametiraha, kolledžite lipud ja embleemid. Akadeemia sümboolika on loodud heraldikakunstniku Priit Herodese juhtimisel.

Deviis
Akadeemia deviisi “Verbis aut Re” (sõna või teoga ldk) pakkus välja akadeemia esimene rektor, õigusteaduste doktor professor Eduard Raska, ja see leidis üldist heakskiitu. Meie juhtlause väljendab seda, et peamiseks tema tegevuses on Eesti riigi hoidmine ja kaitsmine sõna või teoga. “Verbis aut Re” on ka aastas kolm korda väljaantava akadeemia elu-olu kajastava ajakirja pealkiri.

Logo
Logol on kujutatud must sildrist kolme kuldse kiirega igal risti harul. Must värv sümboliseerib teadmisi, kolm kuldset kiirt valgust, haridust ja haritust. Risti keskel on kujutatud Eesti väike riigivapp. Risti taga on kaks ristuvat hõbedast mõõka, mis sümboliseerivad nii riigi kui ka ristil kujutatud aadete kaitset. Seega tähendab deviis embleemil kujutatud aadete – Eesti riigi, valguse, teadmiste, hariduse ja harituse – kaitsmist sõna või teoga. Akadeemia logo kinnitati Riigikantselei riigisümboolika osakonnas 20. juulil 1992.

Siim
Skulptor Jaak Soans tegi säilinud fotode järgi kuju Põltsamaale Vabadussõja ausamba taastamiseks. Oma algse, patineeritud kipskuju kinkis ta 1993. aastal akadeemiale. Kadetid võtsid kuju kohe omaks ja andsid talle hellitava hüüdnime “Siim”. Siim asub A-korpuse I korruse fuajees ning tema juures viiakse läbi mitmeid akadeemiale olulisi üritusi.