Sisekaitseakadeemia sümboolika

Sümboolika

1992. aastal kinnitas Eesti Sisekaitse Akadeemia nõukogu akadeemia sümboolika ja selle statuudi. Sümboolika hulka kuuluvad akadeemia sümbol, lipp, embleem, deviis, rektori ametiraha, kolledžite lipud. Akadeemia sümboolika on loodud heraldikakunstniku Priit Herodese juhtimisel ja täiendatud hilisemalt tunnusgraafika elementidega.

Deviis
Akadeemia deviisi “Verbis aut Re” (sõna või teoga ldk) pakkus välja akadeemia esimene rektor, õigusteaduse doktor professor Eduard Raska, ja see leidis üldist heakskiitu. Meie juhtlause väljendab seda, et peamiseks tema tegevuses on Eesti riigi hoidmine ja kaitsmine sõna või teoga. “Verbis aut Re” on ka regulaarselt ilmuva akadeemia tegemisi kajastava ajakirja pealkiri.

Sümbol
Sümboliks on must sildrist kolme kuldse kiirega igal risti harul. Must värv sümboliseerib teadmisi, kolm kuldset kiirt valgust, haridust ja haritust. Risti keskel on kujutatud Eesti väike riigivapp. Risti taga on kaks ristuvat hõbedast mõõka, mis sümboliseerivad nii riigi kui ka ristil kujutatud aadete kaitset. Seega tähendab deviis ristil kujutatud aadete – Eesti riigi, valguse, teadmiste, hariduse ja harituse – kaitsmist sõna või teoga. Akadeemia sümbol kinnitati Riigikantselei riigisümboolika osakonnas 20. juulil 1992.

Siim
Skulptor Jaak Soans tegi säilinud fotode järgi kuju Põltsamaale Vabadussõja ausamba taastamiseks. Oma algse, patineeritud kipskuju kinkis ta 1993. aastal akadeemiale. Kadetid võtsid kuju kohe omaks ja andsid talle hellitava hüüdnime “Siim”. Siim asub A-korpuse I korruse fuajees ning tema juures viiakse läbi mitmeid akadeemiale olulisi üritusi.