Sisekaitseakadeemia visioon, missioon ja väärtused

Strateegia

VISIOON
Targa turvalisuse arengupartner


MISSIOON
Turvalisuse hariduse ja teaduse eestvedajad


VÄÄRTUSED
Oleme julged, asjatundlikud ja hoolivad

Julgus tähendab valmisolekut uuendusteks, katsetamisteks ja ka eksimusteks, millest õppida. Meil on julgus võtta sõna ja vastutada.

Asjatundlikkus tähendab soovi pidevalt juurde õppida, süüvida, end täiendada ja kogutud oskusi, teadmisi ja kogemusi ka jagada.

Hoolivus tähendab ennekõike hoolimist iseendast. Siis oleme valmis hoolima ka kolleegidest, õppuritest, partneritest. Märkan, sekkun, abistan.
 

ARENGUSIHID

1. Teaduse ja arenduse ökosüsteem 

2. Tähenduslik õpikogemus

3. Pühendunud inimesed


Arengustrateegia on võimalik lähemalt tutvuda SIIN.

 

Peresõbralik tööandja !