Teadustegevus

Rakendusuuringute läbiviijate tuumiku moodustavad instituudi juhataja, teadurid ja õppejõud. Instituudi peamisteks uurimisvaldkondadeks on sisejulgeolekut puudutavad teemad nagu radikaliseerumine, migratsiooniuuringud, strateegilist kommunikatsiooni ja psühholoogilist kaitset puudutav. Ühtlasi on instituut kontaktpunktiks Siseakadeemia teistest struktuuriüksustest tellitavatele või mitme struktuuriüksuse koostöös läbiviidavatele rakendusuuringutele.

Olulise osa akadeemia uurimistegevusest moodustavad sisejulgeoleku magistrantide kirjutatavad magistritööd, mille teemadest valdav osa on välja pakutud Siseministeeriumi ja selle haldusala ametite või teiste riigiasutuste poolt. See tagab tööde vajalikkuse riigile ja tiheda seose praktikaga.

Instituudis asub ka Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) teadusvõrgustiku kontaktpunkt.

 

Välja pakutud magistritöö teemad

2018 (P. Suve, R. Loik, L. Tabur, H. Maasing, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Siseministeerium)

2017 (D. Kaljula, Eesti NATO Ühing, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Siseministeerium)

2016 (D. Kaljula, K. Valdaru, H. Maasing, Maksu- ja Tolliamet, Politsei- ja Piirivalveamet, R. Loik, Siseministeerium)

2015 (Politsei- ja Piirivalveamet)

 

Kinnitatud magistritöö teemad

2018

2017

2016

2015