Teadustegevus

Rakendusuuringute läbiviijate tuumiku moodustavad instituudi juhataja, teadurid ja õppejõud. Instituudi peamisteks uurimisvaldkondadeks on sisejulgeolekut puudutavad teemad nagu radikaliseerumine, migratsiooniuuringud, strateegilist kommunikatsiooni ja psühholoogilist kaitset puudutav. Ühtlasi on instituut kontaktpunktiks Siseakadeemia teistest struktuuriüksustest tellitavatele või mitme struktuuriüksuse koostöös läbiviidavatele rakendusuuringutele.

Olulise osa akadeemia uurimistegevusest moodustavad sisejulgeoleku magistrantide kirjutatavad magistritööd, mille teemadest valdav osa on välja pakutud Siseministeeriumi ja selle haldusala ametite või teiste riigiasutuste poolt. See tagab tööde vajalikkuse riigile ja tiheda seose praktikaga.

Instituudis asub ka Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) teadusvõrgustiku kontaktpunkt.

 

Välja pakutud magistritöö teemad
2020 (P. Suve, V. Sazonov, J. Puusalu, Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet)
2019 (V. Sazonov, H. Maasing, Häirekeskus, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet)

 

Planeeritava magistritöö kava sisukirjelduse leiate siit. Tutvuge kindlasti ka meie raamatukogu kokkupandud magistritöö kava koostamise ABC-ga.

 

Kinnitatud magistritöö teemad
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

 

 

Sisekaitseakadeemia parima magistritöö erastipendium

"Kuna minu jaoks oli Sisekaitseakadeemias magistrikursuse avamine minu rektoriaja üks olulisemaid sündmusi täieõiguslikuks kõrgkooliks saamise teel, siis otsustasingi rektoriametist  priiks saamise järel asutada erastipendiumi. 

Sisekaitseakadeemia on Eestis ainus sisejulgeolekulise hariduse andmisele spetsialiseerunud õppeasutus ja kõik meie ametkonnad olid pidevalt kurtnud, et  sisejulgeolekualaseid  rakenduslikke uurimustöid riigis praktiliselt ei tehta, siis kalduski kaalukauss  sellealaste tööde esiletõstmise poole.

Minu suureks rõõmuks on igal aastal leidunud magistrante, kes  on uurinud erinevates sisejulgeoleku valdkonna praktilise kallakuga teemasid. Mitmel aastal olen olnud üsna keerulise probleemi ees, et parim ära määrata.

Tänan selle eest meie magistrante!

Veidi kurvaks teeb vaid see, et mulle ei ole laekunud infot, et meie ametkonnad oleksid mingi  magistritöös toodud ettepaneku ka praktikas kasutusele võtnud, kuid lootus jääb!"

 

Rakendusteaduslikku mõttelendu ka tulevastele magistrantidele!

Priit Männik, Sisekaitseakadeemia rektor 2005-2010

 

Erastipendiumi saajad (statuut)

Aasta Nimi Magistritöö pealkiri
2020 Remo Perli

Korruptsioonivastased meetmed Eesti spordis

"Pean Priit Männiku stipendiumi saamist väga suureks tunnustuseks, mis väärtustab veelgi hariduse  omandamist ja selleks tehtavaid pingutusi, korvates neid tulemuste tunnustamise, uute avanenud uste ja põnevate väljakutsetega."

2019 Marek Matiisen

Mehitamata lennuvahenditega seotud siseturvalisuse alased ohud ja nende maandamine muutuvas keskkonnas

"Esimene emotsioon oli muidugi üllatus ning kuulates Priit Männiku kommentaare töö kohta, tekkis lootus, et ehk hakkavad ametiasutused selles valdkonnas ka aktiivsemalt tegutsema."

2018 Mihkel Sildnik

Kohalike omavalitsuste valmisolek leevendada kriisiolukorrast tulenevat haavatavust elutähtsate teenuste pakkumise, evakuatsiooni läbiviimise ja kriisikommunikatsiooni korraldamise kaudu

"Lõpuks ometi saab keegi veel aru, kui suur ja oluline töö ära on tehtud ning tunnustab seda panust ja energiat, mille ma sellesse magistritöösse jätsin."

2017 Tarmo Tamm

Plaaniliste demineerimis-tööde vajadus Eestis

„Loomulikult oli selline preemia ka mulle väga suureks üllatuseks. Ja arvan, et see on siiani. Selline auhind annab ainult indu tegeleda asjadega edasi, mis mulle meeldivad.“ 

2016 Indrek Link

Politsei- ja Piirivalveameti politseiametnike rahulolu teenistusastmete süsteemiga

"See oli minu jaoks võimas, positiivne üllatus. Väga meeldiv tunnustus kogu selle vaeva eest, mis magistritöösse pandud sai. Üllatus oli seda suurem, et mul polnud eelnevalt mingit infot, et mina Priit Männiku erastipendiumi saada võiksin ning stipendiumi andmine avalikustati sel momendil kui võtsin vastu diplomit. Oma sisemuses ma muidugi lootsin, et ehk õnnestub tähelepanu pälvida. Töö oli saanud positiivset tagasisidet ka magistritööde hindamiskomisjonilt, kuid kõrgeimat hinnet ma vormistuslike eskimuste tõttu ei pälvinud."

2015 Kaspar Raudla

Varimajandus e-kaubanduses ning sellest tulenev maksukahju Eestis

"Okeiii...kas tõesti minu töö. Järelikult tasus ikka pingutada. Huvitav, kust kohast ma lavale pean minema ja kas ma pean midagi seal ütlema ka, kõne vms. Ah eks näis, mõtlesin endamisi, et päris uhke värk. Jackpot."

2014

Sten-Fred Põder

Elektroonilise simuleeritud õpikeskkonna rakendamine siseturvalisuse asutuste tegevuse ja koostöö tõhustamisel

"Väga tore üllatus oli Priit Männiku poolt tunnustatud saada. Ühest küljest oli mitmeid  kõrgel tasemel magistritöid sellel aastal, kes kõik väärisid esile tõstmist. Samas oli hea meel, et minu pingutusi oli märgatud ja tööl oli potentsiaali praktilist kasu luua Sisekaitseakadeemia väljaõppe protsessis, mis on selle stipendiumi peamisi eeldusi."

2013 Nurmely Mitrahovitš

Alaealisest menetlusaluse isiku kohtlemine noorsoopolitsei töös

"Olin väga üllatunud, samas väga rõõmus, et minu ränka vaeva on märgatud ja tehtud tööd hinnatud."

2012 Riho Rei

Organisatsioonikultuuri arendamise ja ühtlustamise võimalused organisatsioonide ühinemisel politsei-ja piirivalveameti loomise näitel

"Selgelt on mulle meelde jäänud see, et Priit Männiku erastipendiumi saamine oli mulle väga suur ja meeldiv üllatus. Kohe nii üllatav, et ma ei saanud alguses arugi, et Priit minust ja minu tööst räägib. Naljakas oli see, et Priit pidi mind suisa takistama, et ma lavalt ära ei läheks."

2011 Leonid Pahhutši Etapilise evakuatsiooni lahendus tervishoiu- ja hoolekandeasutustes

 

*Tööd on leitavad SKA digiriiulist.

 

Uuendatud: 23.02.2021