Päästeameti kriisjuhtide koolitusvajaduse uuring

Kriisi õppus

Päästeamet tellis 2024. aastal Sisekaitseakadeemialt uuringu „Päästeameti elanikkonnakaitse operatsioonide juhtimise koolitusvajaduse väljaselgitamine regionaalsete ja riiklike kriisijuhtide seas“.

 

Uuringu eesmärk

Saada ülevaade kriisijuhi rolli täitvate isikute teadmiste ja oskuste hetkeolukorrast ja nende enesehinnangutest valmisolekuks kriisijuhi rolli täitmiseks regionaalsel või riiklikul tasandil. 

 

Uuringu kava

 

protsess

 

 

Uuringu disain ja esmane kompetentside kaardistus