Vanglateenistuse kolledži praktikakorraldus

 

Praktikad vanglateenistuse kolledžis 

Vanglateenistuse kolledžis saab õppida korrektsiooni eriala kõrgharidusõppes ja vanglaametniku eriala kutseõppes. Kõikide erialade praktikad toimuvad määratud juhendajate juhendamisel Tallinna Vanglas, Tartu Vanglas ja Viru Vanglas.

 

hiirega

 
Korrektsiooni eriala praktikad

Esimesel õpingu aastal toimub Järelevalvetoimingute praktika. Teisel aastal Taasühiskonnastamise praktika ning kolmandal aastal toimuvad Distsiplinaarmenetluse praktika, Õiguskaitsemenetluse praktika ja Lõpupraktika. Täpsemad praktikatele esitavad nõuded ja õpiväljundid leiad siit.

Vanglaametniku eriala praktikad

Tutvumispraktika toimub kohe õpingute alguses, Osaluspraktika õpingute lõpus. Täpse praktika toimumise ajakava leiad siit.

kotkad

 

Kõikide erialade täpsemad praktikale esitatavad nõuded ja õpiväljundid on kättesaadavad siit