Rektoraat

Rektoraat on rektori nõuandev organ, mille koosseisu kuuluvad prorektorid ja teised rektori nimetatud isikud. Rektoraadi tööd juhib rektor.
 

Rektoraadi koosseis

Marek Link - rektor

Andres Pung - õppeprorektor

Peeter Tambu - nõunik

Erkki Koort - sisejulgeoleku instituudi juhataja

Kerly Randlane - finantskolledži direktor

Mati Mätlik - haldusosakonna juhataja

Triinu Kaldoja - justiitskolledži direktori kohusetäitja

Kalvi Almosen - politsei- ja piirivalvekolledži direktor

Ain Sari - rahandusosakonna juhataja

Aire Luts-Vähejaus - täiendusõppe keskuse juhataja

Liis Ader - üldosakonna juhataja

Priit Põiklik - kommunikatsiooni osakonna juhataja