Tutvustus

Politsei- ja piirivalvekolledž koolitab politseiametnikke kutseõppe ja rakenduskõrghariduse tasemel. Kutseõppe erialadel kestab õpe 1,5 aastat, rakenduskõrgharidus omandatakse 3 aastaga, mille järel on võimalus jätkata õpinguid Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppes. Kolledži koostööpartnerid on Politsei- ja Piirivalveamet ja tema struktuuriüksused, üldhariduskoolid, CEPOL, FRONTEX jpt. Õppetöö toimub nii Tallinnas kui ka kolledži Paikuse õppeüksuses.

Tutvu õppimistingimuste ning õpikeskkonnaga:

Ajalugu

Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 116, 5. juunist 1990 asutati Eesti Vabariigi Siseministeeriumi Politseikool Pärnu maakonnas Paikuse alevikus. Paikuse Politseikooli loomine 1990. aastal oli üpris julge samm enne 20.08.1991 Eesti Vabariigi taasiseseisvuse väljakuulutamist. Politseikool tegutses politsei kutseõppeasutusena politseiorganisatsiooni koosseisus kuni 2004. aastani, millal kool liideti Sisekaitseakadeemia Politseikolledžiga.


Politsei, uurimise ja piirivalve eriala avati 15. aprillil 1992. aastal, kui Eesti Vabariigi Valitsus asutas Eesti Sisekaitse Akadeemia. Õppetöö algas sama aasta 12. oktoobril.

Kontakt

ÕPPEKORRALDUSE SPETSIALISTID

Ave Põldmets-Ruut 5861 8832, ave.poldmets-ruut [at] sisekaitse.ee
Heli Enns  503 0690, heli.enns [at] sisekaitse.ee
Pilvi Lääne 5855 9434, pilvi.laane [at] sisekaitse.ee
Maarja Bachmann 5345 3808, maarja.bachmann [at] sisekaitse.ee
   

Kõik personali kontaktid              

Paikuse õppekeskuse üldkontakt

VÕTA arvestamise taotlusperiood 2021/2022. õa:

Kevadsemestril: 03.01.2022 - 13.02.2022 ja 18.04.2022 - 1.05.2022


Kutseõppe lõpuaktus toimub 29. aprillil 2022 kell 13 Paikusel (Kooli tee 12)

Lõpetavad õpperühmad PaS201, PaS202, PaK201 ja PaK202.

Põhimäärus

Tutvu politsei- ja piirivalvekolledži põhimäärusega.


Nõukogu koosseis lae alla siin.

Politsei- ja piirivalvekolledži struktuur siin.

Päevaplaan ja kodukord lae alla siin.

 

PPK kadetid