Tutvustus

Politsei- ja piirivalvekolledž koolitab politseiametnikke kutseõppe ja rakenduskõrghariduse tasemel. Kutseõppe erialadel kestab õpe 1,5 aastat, rakenduskõrgharidus omandatakse 3 aastaga, mille järel on võimalus jätkata õpinguid Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppes. Kolledži koostööpartnerid on Politsei- ja Piirivalveamet ja tema struktuuriüksused, üldhariduskoolid, CEPOL, FRONTEX jpt. Õppetöö toimub nii Tallinnas kui ka kolledži Paikuse õppeüksuses.

Ajalugu

Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega nr. 116, 5. juunist 1990 asutati Eesti Vabariigi Siseministeeriumi Politseikool Pärnu maakonnas Paikuse alevikus. Paikuse Politseikooli loomine 1990. aastal oli üpris julge samm enne 20.08.1991 Eesti Vabariigi taasiseseisvuse väljakuulutamist. Politseikool tegutses politsei kutseõppeasutusena politseiorganisatsiooni koosseisus kuni 2004. aastani, millal kool liideti Sisekaitseakadeemia Politseikolledžiga.


Politsei, uurimise ja piirivalve eriala avati 15. aprillil 1992. aastal, kui Eesti Vabariigi Valitsus asutas Eesti Sisekaitse Akadeemia. Õppetöö algas sama aasta 12. oktoobril.

Kontakt

Kaugõppe politseiametniku ja politseiteenistuse eriala LÕPUAKTUS

18. septembril 2020 kell 14 (Kase 61, Tallinn).

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Esmakursuslaste AMETIVANDE ANDMINE toimub 25. septembril 2020 kell 13 Paikusel.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Õppekorralduse spetsialistid:

  • Maarja Bachmann 5345 3808, maarja.bachmann [at] sisekaitse.ee
  • Marika Laan 5340 0927, marika.laan [at] sisekaitse.ee
  • Kaire Povilaitis, 5855 9434, kaire.povilaitis [at] sisekaitse.ee
  • Heli Enns, 503 0690, heli.enns [at] sisekaitse.ee

Paikuse õppeüksus

Kooli tee 12, Paikuse alev

Pärnu linn, Pärnumaa 86602

E-post: info_ppk [at] sisekaitse.ee

E-R kell 8.00-16.30

Üldtelefonid: 447 6700; 50 15 819

KORRAPIDAJA: 5341 1757

Põhimäärus

Tutvu politsei- ja piirivalvekolledži põhimäärusega.

Nõukogu koosseis lae alla siin.

Päevaplaan ja kodukord lae alla siin.

 

PPK kadetid