Tutvustus

Finantskolledž koolitab tolli- ja maksunduse valdkonna spetsialiste. Õpe kestab kolm aastat ning lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse, mis võimaldab asuda tööle spetsialistina finantsvaldkonnas või  jätkata õpinguid kas Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppes või  teistes kõrgkoolides. Kolledž teeb tihedat koostööd Maksu- ja Tolliametiga õppekava arendamisel ning üliõpilastele praktikakohtade saamisel.

Ajalugu

Finantskolledž on Sisekaitseakadeemia noorim kolledž, mis loodi 2003. aastal. Ent meie erialade õpetamine algas varem: kooli asutamishetkest peale ehk 1992. aastast on akadeemias õpetatud tolli eriala, maksukorralduse eriala alates 2002. aastast. Seoses Maksu- ja Tolliameti ühinemisega 2004. aastal liideti maksukorralduse ja tolli erialad ka akadeemias. Vastavalt Maksu- ja Tolliameti strateegilistele otsustele on kohaldatud finantskolledžis õppekavasid nii, et spetsialiseerumine oli kas maksunduse või tolli suunale. Tudengid valivad teise aasta alguses, kas jätkavad süvitsi õppimist tolli suunal või maksunduse suunal.

Finantskolledžis on õpetatud üliõpilasi nii õhtuõppes, kaugõppes kui ka päevaõppe vormis. Praegu on ainukeseks võimaluseks õppida päevaõppes. Igal aastal on gruppide suurused jäänud 30-40 tudengi vahele kõigis õppevormides.

1996. aastal lõpetas esimene lend tolli suunal, 13 üliõpilast. Esimesest lennust kõige tuntum vilistlane on Marek Helm, kes oli aastaid Maksu- ja Tolliameti peadirektor.

Sisekaitseakadeemia lõpuaktusel omistatakse Ilpo Valta nimeline rändkarikas parimale maksunduse ja tolli eriala lõpetanud vilistlasele, kellel on silmapaistvaid tulemusi eriala arendamisel.

Kolledžit on juhtinud Raul Mill, Christiane Ernits, Uno Silberg ja praegune direktor Kerly Randlane.

Kontakt

Finantskolledž

Kase 61, Tallinn

12012, Harju maakond