Keelekeskus

Minu keele piirid on minu maailma piirid.
Границы моего языка означают границы моего мира.
The limits of my language are the limits of my world.
 
Ludwig Wittgenstein

  

Keelekeskuses õpetatakse eesti, inglise ja vene keelt. Oluline koht on erialakeele arendamisel, sh lõimitud aine- ja keeleõppel (LAK-õpe).

Meie eesmärk on edendada Sisekaitseakadeemia õppurite, töötajate ja siseturvalisuse valdkonnas töötavate ametnike keeleoskust, et valitud erialal edukalt toime tulla. Keelekursuste planeerimise aluseks on õppijate tagasiside ja tööandjate vajadused. Õppejõud kasutavad õppijakeskseid õpimeetodeid, arvestades tänapäeva õppijate eripärasid.

Keelekeskuse tegevuste planeerimisel lähtume akadeemia arengukavast, panustades akadeemia strateegiliste eesmärkide täitmisse.

Alates 2016. aasta sügissemestrist rakendame uut keeleõppesüsteemi.

 

Meie jaoks olulised märksõnad:

pidev areng, koostöö, paindlikkus, avatus, õppija vastutus.

 

Keelekeskuse tuleviku põhisuunad/võtmesõnad:

  • teadus- ja arendustegevus;
  • rahvusvahelistumine;
  • koostöö ametitega ja kolledžitega;
  • LAK-õppe tõhustamine.

 

Keelekeskus asub Kase tänaval B-korpuse teisel korrusel.