Üldandmed

Täisnimi: Sisekaitseakadeemia

                 Estonian Academy of Security Sciences

                 Академия внутренней безопасности

                 Estnische Akademie der Sicherheitswissenschaften

                 L’Académie de Sciences Sécurité d’Estonie

Põhimäärus

Asukoht ja aadress: Kase 61, Tallinn, 12012, Eesti Vabariik
Asutuse juht: rektor Kuno Tammearu
Registrikood: 70004465
Piiratud käibemaksukohustuslase registreerimise number: EE100944477
Asukohakood: 0784
Registrisse kandmise kuupäev: 16.03.1999
Liik: valitsusasutuse hallatav riigiasutus
Tegevuspiirkond: Eesti Vabariik
Moodustamise päev: 15.04.1992
Moodustamisakti nimetus, number ja kuupäev: Vabariigi Valitsuse 15.04.1992 määrus nr 117 “Eesti Sisekaitse Akadeemia kohta” (RT 1992, 14, 234; RT I 1993, 48, 655)
Kõrgemalseisev valitsusasutus: Siseministeerium
Kõrgemalseisva valitsusasutuse registrikood: 70000562

Raamatupidamise eest vastutav isik: Kadri Sulakatko, juhtiv finantsspetsialist
Tehingupartneri kood: 015001
Pangakontod:

SEB Pank
a/a EE891010220034796011
SWIFT: EEUHEE2X
Saajaks RAHANDUSMINISTEERIUM

Swedbank
a/a EE932200221023778606
SWIFT: HABAEE2X
Saajaks RAHANDUSMINISTEERIUM

Luminor Bank
a/a EE701700017001577198
SWIFT: NDEAEE2X
Saajaks RAHANDUSMINISTEERIUM

LHV Pank
a/a EE777700771003813400
SWIFT: LHVBEE22
Saajaks RAHANDUSMINISTEERIUM

Tasudes müügiarve alusel peab maksekorraldusele märkima arvel näidatud unikaalse viitenumbri.
Tasudes teenuse eest, mille kohta müügiarvet ei ole esitatud  peab maksekorraldusele märkima viitenumbri 2800082336 (eksternitasud, järeleksami tasud, kutse andmise tasud, lõputööde köitmine, paljundusteenused, raamatukogu viivised ja kahjutasud, koolituskulude hüvitamine teatiste alusel, ühiselamu tagatistasud).


Alates 1. juulist 2019 saab avalikule sektorile arveid saata ainult e-arvetes vastavalt riigikogus heaks kiidetud raamatupidamisseaduse seadusele 20. veebruaril 2019.

Kõik ettevõtted ja organisatsioonid saavad saata RIK e-arveldaja keskkonnas avalikule sektorile e-arveid tasuta, piiramatus koguses ja tähtajatult. E-arveldaja on liidestunud Eestis tegutsevate operaatoritega ja e-arveid on võimalik saata kõikidele, olenemata sellest, milline on vastuvõtva asutuse e-arvete käitleja.

Link e-arveldajasse: https://www.rik.ee/et/e-arveldaja

E-arveldaja kasutamise abiinfo https://abiinfo.rik.ee/earveldaja

E-arveldaja kasutamisel on abiks tarkvara tehniline kasutajatugi (tööpäevadel 9:00-17:00): tel: +372 6636374; e-mail: earveldaja [at] rik.ee

Allikas: https://www.fin.ee/riigi-rahandus-ja-maksud/riigi-raamatupidamine/e-arved