Üldandmed

Täisnimi: Sisekaitseakadeemia

                Estonian Academy of Security Sciences

               Академия внутренней безопасности

               Estnische Akademie der Sicherheitswissenschaften

               L’Académie de Sciences Sécurité d’Estonie

Põhimäärus

Asukoht ja aadress: Kase 61, Tallinn, 12012, Eesti Vabariik
Asutuse juht: Marek Link, rektor
Registrikood: 70004465
Käibemaksukohustuslase registreerimise number: EE100944477
Asukohakood: 0784
Registrisse kandmise kuupäev: 16.03.1999
Liik: valitsusasutuse hallatav riigiasutus
Tegevuspiirkond: Eesti Vabariik
Moodustamise päev: 15.04.1992
Moodustamisakti nimetus, number ja kuupäev: Vabariigi Valitsuse 15.04.1992 määrus nr 117 “Eesti Sisekaitse Akadeemia kohta” (RT 1992, 14, 234; RT I 1993, 48, 655)
Kõrgemalseisev valitsusasutus: Siseministeerium
Kõrgemalseisva valitsusasutuse registrikood: 70000562

Raamatupidamise eest vastutav isik: Kadri Sulakatko, juhtivraamatupidaja
Tehingupartneri kood: 015001
Pangakontod:

SEB Pank
a/a EE891010220034796011
SWIFT: EEUHEE2X
Saajaks RAHANDUSMINISTEERIUM

Swedbank
a/a EE932200221023778606
SWIFT: HABAEE2X
Saajaks RAHANDUSMINISTEERIUM

Luminor Bank
a/a EE701700017001577198
SWIFT: NDEAEE2X
Saajaks RAHANDUSMINISTEERIUM

Tasudes müügiarve alusel peab maksekorraldusele märkima arvel näidatud unikaalse viitenumbri.
Tasudes teenuse eest, mille kohta müügiarvet ei ole esitatud  peab maksekorraldusele märkima viitenumbri 2800082336 (eksternitasud, järeleksami tasud, kutse andmise tasud, lõputööde köitmine, paljundusteenused, raamatukogu viivised ja kahjutasud, koolituskulude hüvitamine teatiste alusel, ühiselamu tagatistasud).