Sisekaitseakadeemiast algab Eesti turvalisus. See on kool tulevasele ja juba töötavale päästjale, politseinikule, vangla- ning tolliametnikule, samuti valdkonna teadlasele.

Sisekaitseakadeemia on kogu maailmas unikaalne õppeasutus, sest kogu riigi siseturvalisuse alane õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Seejuures pakub akadeemia õpet nii kutse-, rakenduskõrghariduse kui ka magistritasemel ning paralleelselt toimub erialane teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevus ja täienduskoolitus. Samuti korraldab akadeemia sisekaitselist eelkoolitust gümnaasiumides.