Sisekaitseakadeemiast algab Eesti turvalisus. See on kool tulevastele ja juba töötavatele päästjatele ja päästekorraldajatele, politseinikele ja piirivalvuritele, vanglaametnikele, maksu- ja tolliametnikele, samuti siseturvalisuse valdkonna teadlasele.

Sisekaitseakadeemia on kogu maailmas unikaalne õppeasutus, sest kogu riigi siseturvalisuse alane õpe on koondatud ühte organisatsiooni. Seejuures pakub akadeemia õpet kutsehariduse, rakenduskõrghariduse ning magistritasemel, paralleelselt toimub erialane teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevus ja täienduskoolitus. Samuti korraldab akadeemia sisekaitselist eelkoolitust gümnaasiumides. 

Sisekaitseakadeemia arengustrateegia on koostatud aastateks 2025-2035.