Demineerija EOD1

 

NB! Dokumentide vormid (nt avaldus) ja olulised kuupäevad leitavad SIIN.

 

Demineerija EOD1, tase 4 kutsestandard on leitav SIIN.

 

Kutse demineerija EOD1, tase 4 taotlemise eeltingimused

1) keskharidus,

2) demineerija koolituskavas nõutud koolituste läbimine,

3) töö käigus omandatavate kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus.

 

Kutse demineerija EOD1, tase 4 taotlemiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) haridust tõendava tunnistuse koopia,

3) demineerija koolituskavas nõutud koolituste läbimist tõendavad dokumendid.

 

Kutse demineerija EOD1, tase 4 kompetentsuse hindamismeetodid

1) Kirjalik test, praktilised kompleksharjutused, suuline küsitlemine või

2) haridust tõendava dokumendi alusel hindamine (kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on demineerija EOD1, tase 4 kutsestandard).

 

Kutseeksami kord