Demineerija EOD3

 

NB! Dokumentide vormid (nt avaldus) ja olulised kuupäevad leitavad SIIN.

 

Demineerija EOD3, tase 5 kutsestandard on leitav SIIN.

 

Kutse demineerija EOD3, tase 5 taotlemise eeltingimused

1) keskharidus,

2) demineerija EOD3 koolituse läbimine vastavalt kutsestandardile,

3) täitnud demineerija EOD2 tööülesandeid vähemalt 1 aasta viimase 3 aasta jooksul.

 

Kutse demineerija EOD3, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) vormikohane vahetu juhi kinnitus, et taotleja on täitnud demineerija EOD2 tööülesandeid vähemalt 1 aasta viimase 3 aasta jooksul,

3) demineerija EOD3 koolituse läbimist tõendavad dokumendid.

 

Kutse demineerija EOD3, tase 5 kompetentsuse hindamismeetod
  • Kirjalik test, praktilised kompleksharjutused, suuline küsitlemine.