Finantskolledži aastakonverents 2014

Finantskolledži aastakonverents 2014

 

11. detsembril 2014 toimus Sisekaitseakadeemia finantskolledži aastakonverents, kus eksperdid nii avalikust kui ka erasektorist diskuteerivad tulu- ja käibemaksuseaduse muudatuste üle aastatel 2014 ja 2015. Seal sees on loomulikult 1000 euro arvete deklareerimine ja sõiduautode sisendkäibemaksu maha-arvamise piiraminemaksuõiguse ning Eesti raha- ja maksupoliitikat puudutavad teemad.

Finantskolledži aastakonverents toimus 11. detsembril 2014 Sokos Hotel Viru konverentsiruumis Grande 3.

Moderaator: Uno Silber (PhD), Finantskolledži direktor
Kaaseesistuja: Tõnis Elling (Mag.iur), Finantskolledži Maksunduse ja Tolli õppetooli juhataja

Programm

09.00 - 09.20

Registreerimine ja tervituskohv

09.20

Avasõnavõtt: Lauri Tabur, Sisekaitseakadeemia rektor

09.25 - 09.35

Avasõnad ja tervitused
Marek Helm, Maksu-ja Tolliameti peadirektor

09.35 - 09.45

Avasõnad ja tervitused
Eva Veinberg, Grant Thorton Rimess partner ja juhatuse liige

9.45 - 10.15

Loomse bioloogilise vara kajastamine ettevõtja raamatupidamises
Esineja Liia Koemets, MTA Teabeosakonna I teabetalituse vanemspetsialist

10.15 - 10.45  

Tollivaldkonna prioriteet – võitlus salasigarettidega
Esineja Urmas Koidu, MTA Tollikorralduse osakonna juhataja

10.45 - 11.00

KOHVIPAUS

11.00 - 11.30

Kütuseveo kontroll Narva piiripunktis
Esineja Voldemar Linno, MTA Ida Tollipunkti juhataja

11.30 - 12.00

Käibemaksuseaduse muudatused aastal 2014
Esineja Tõnis Elling, Sisekaitseakadeemia Finantskolledži Maksunduse ja tolli õppetooli juhataja

12.00 - 13.00

LÕUNA

13.00 - 13.30

Tulumaksuseaduse muudatused
Esineja Ivo Vanasaun, Deloitte Advisory maksu- ja juriidilise osakonna juhtivkonsultant

13.30 - 14.00

TSD muutustest aastal 2015
Esineja Evelyn Liivamägi, Maksu-ja Tolliameti maksude osakonna juhataja

14.00 - 14.30

Ettevõtete maksustamisega seotud arengud Euroopa Liidus
Esineja Urmas Võimre, BDO Eesti maksu- ja äriõiguse teenuste juht

14.30 - 15.00

Olulisemad tööõiguse uudised 2014
Esineja Heli Raidve, Tööõigusabi juhataja,Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud

15.00 - 15.30

E-residentsus
Esineja Eneli Perolainen, Grant Thornton Rimess maksu- ja õigusosakonna juhataja

15.30 - 16.00 Kas üks suurus sobib kõigile?
Maksuhalduri meetmetest maksukuulekuse tagamisel
Esineja Kerly Randlane, Finantskolledži Maksunduse ja tolli õppetooli lektor
 
16.00 - Kokkuvõte konverentsist