Päästekorraldaja-logistik

 

NB! Dokumentide vormid (nt avaldus) ja olulised kuupäevad leitavad SIIN.

 

Päästekorraldaja-logistik, tase 5 kutsestandard on leitav SIIN.

 

Kutse päästekorraldaja-logistik, tase 5 taotlemise eeltingimused

1) vastavus kutsele päästekorraldaja, tase 4,

2) töökohal omandatud kutseoskused.

 

Kutse päästekorraldaja logistik, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) haridust tõendava tunnistuse koopia,

3) juhendaja täidetud hindamisleht töö käigus omandatud kompetentside kohta,

4) VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 

Kutse päästekorraldaja-logistik, tase 5 kompetentsuse hindamismeetod

1) dokumentide alusel hindamine.

 

 

VÕTAga taotlemise vorm

Juhendaja hindamislehe vorm