Päästekorraldaja-logistik

 

NB! Dokumentide vormid (nt avaldus) ja olulised kuupäevad leitavad SIIN.

 

Päästekorraldaja-logistik, tase 5 kutsestandard on leitav SIIN.

 

Kutse päästekorraldaja-logistik, tase 5 taotlemise eeltingimused

1) vastavus kutsele päästekorraldaja, tase 4,

2) töökohal omandatud kutseoskused.

 

Kutse päästekorraldaja logistik, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) isikut tõendava dokumendi koopia,

3) haridust tõendava tunnistuse koopia,

4) juhendaja täidetud hindamisleht töö käigus omandatud kompetentside kohta,

5) VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 

Kutse päästekorraldaja-logistik, tase 5 kompetentsuse hindamismeetod

1) dokumentide alusel hindamine.

 

 

VÕTAga taotlemise vorm

Juhendaja hindamislehe vorm