Päästemeeskonna juht

 

NB! Dokumentide vormid (nt avaldus, hindamisleht jm) ja olulised kuupäevad leitavad SIIN.

Päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandard on leitav SIIN.

 

Kutse päästemeeskonna juht, tase 5 kompetentsuse hindamismeetodid

1) kirjalik test, kaasusülesannete lahendamine, päästesündmuse juhtimine reaalset sündmust simuleerivas keskkonnas või

2) haridust tõendava dokumendi alusel hindamine (kui taotleja on hariduse omandamisel läbinud täies mahus õppekava, mille aluseks on päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandard).

 

Kutse päästemeeskonna juht, tase 5 taotlemise eeltingimused

1) vastavus kutsele päästja, tase 4 ehk kehtiva kutsetunnistuse olemasolu,

2) töö käigus omandatavate kompetentside kujunemiseks vajalik töökogemus.

 

Kutse päästemeeskonna juht, tase 5 taotlemiseks esitatavad dokumendid

1) vormikohane avaldus,

2) dokumendid, mis tõendavad vastavust kutsele päästja, tase 4 (NB! kehtiv kutse),

3) komandopealiku või juhendaja täidetud hindamisleht töö käigus omandatud kompetentside kohta (va juhul, kui oled lõpetanud õppe koolis),

4) VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 

Vastavalt päästemeeskonna juhi kutseeksami korrale võib üksikute taotlejate puhul kutseeksami kolmanda osa hindamise läbi viia koolilõpu kutseeksamiga koos (juuni alguses).

 

Kutseeksami kord

Kutseeksami hindamisjuhend

Komandopealiku või juhendaja hindamislehe vorm

VÕTA vorm