Päästemeeskonna juht

 

Kutse taotlemise võimalused:

1)    Saad kutset taotleda dokumendite alusel, kui Sul on haridust tõendav dokument, mille aluseks on päästemeeskonna juht, tase 5 kutsestandard.

Dokumentide alusel kutse taotlemiseks esita:

  • vormikohane avaldus;
  • isikut tõendava dokumendi koopia;
  • haridust tõendava tunnistuse koopia koos hinnetelehe/akadeemilise õiendiga;
  • dokumendid, mis tõendavad vastavust kutsele päästja, tase 4;
  • maksekorraldus;
  • VÕTAga taotlemise puhul vastav vorm.

 Dokumentide esitamise tähtajad on järgmised:

  • 15.05.2023
  • 11.09.2023

Dokumentide alusel kutse taotlemine maksab 5 €, mis on kutse sisestamise tasu Kutseregistrisse.

2)    Saad kutset taotleda eksamile tulles. Järgmise eksami aeg:

  • 10.05.2023 (dokumentide esitamise tähtaeg 10.04.2023)

Vastavalt päästemeeskonna juhi kutseeksami korrale võib üksikute taotlejate puhul kutseeksami kolmanda osa hindamise läbi viia koolilõpu kutseeksamiga koos (juuni alguses).

Enne eksamile tulekut:

Eksamiga kutset taotledes esita: