Lugejale

Lugejaks registreerimine

Laenutusõigus on lugejaks registreeritud isikutel: akadeemia õppurid, töötajad ja vilistlased ning koostööpartnerite töötajad. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi ja õiguslikku suhet akadeemiaga tõendava dokumendi alusel. Kohapeal võivad raamatukogu teavikuid kasutada kõik soovijad.

Lugejakaardina kehtib ID-kaart, mis tuleb iga kord raamatukogu kasutamisel esitada.
 

Laenutustähtajad
  • 365 päeva töötajatele
  • 100 päeva õppuritele, vilistlastele ja koostööpartnerite töötajatele

Vastutus
  • Iga laenutustähtaja ületanud teaviku eest on viivis 0,05 € päevas.
  • Kui lugeja ei ole teavikut tähtajaks tagastanud, kaotab ta laenutusõiguse.
  • Kaotatud või rikutud raamat tuleb asendada samaväärsega või hüvitada.

Olulised dokumendid