Kehalised katsed

 

Mõnel Sisekaitseakadeemia eriala eeldab toimetulemiseks head füüsilist valmisolekut, mistõttu hinnatakse kandidaatide füüsilist võimekust juba vastuvõtu ajal. Selleks korraldatakse sisseastumiskatsete ajal kehalisi katseid järgmistel erialadel:

  • politseiametnik
  • politseiteenistus
  • korrektsioon
  • vanglaametnik

 

Kehalistel katsetel saab osaleda nii vastuvõtu I kui II etapis, kuid mõlemas vastuvõtu etapis saab kandidaat osaleda kehalistel katsetel ühel päeval. Kui kandidaat osaleb kehalistel katsetel mõlemas etapis, siis jääb tulemusena kehtima viimasel korral saadud tulemus. Kehalised katsed on lävendipõhised, mis tähendab, et konkursis püsimiseks peab kandidaat täitma vähemalt lävendi piirnormid kõigil nõutud spordialadel. Kehalisi katseid hinnatakse tervikuna, mis tähendab, et tulemusi ei saa uue soorituskorra peale ümber tõsta.

 

Nõuanded kehalisteks katseteks valmistujatele

Kehalisteks katseteks ettevalmistuvatel kandidaatidel soovitame tutvuda meie spordiõpetajate nõuannetega.

Vaata ka kadettide videot, millele treenides tähelepanu pöörata.

Lisaks leiad meie Youtube'i kanalist videod, kuidas teha õigesti istesse tõuse ja kätekõverdusi.

Koordinatsioonitesti kirjeldus on siin ja video siin.

 


Kehaliste katsete lävendid ja punktide arvestus politseiteenistuse ja politseiametniku erialadel

Punkte / ala

Toenglamangus kätekõverdused

2 min jooksul

Istesse tõus

2 min jooksul

3000 m jooks Koordinatsiooniharjutus

NAISED

MEHED

NAISED

MEHED

NAISED

MEHED

 

10

40

40

70

70

12:00

12:00

-

9

35

35

65

65

13:00

13:00

-

8

32

32

60

60

14:00

14:00

-

7

30

30

55

55

15:00

15:00

-

6

28

28

50

50

15:30

15:30

-

5

26

26

45

45

16:00

16:00

-

4

20

24

40

40

18:00

16:30

-

3

15

22

35

35

20:00

17:30

-

2

10

20

25

30

22:00

18:00

-

1

6

15

20

25

25:00

20:00

-

- - - - - - - 20s

Igalt punktialalt tuleb koguda vähemalt 1 punkt, kokku vähemalt 3 punkti.

 

Kehaliste katsete alade punktid üldkonkursi arvestuses:

6 punkti

3 ala kokkuvõttes 25-30 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud

5 punkti

3 ala kokkuvõttes 20-24 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud

4 punkti

3 ala kokkuvõttes 15-19 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud

3 punkti

3 ala kokkuvõttes 10-14 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud

2 punkti

3 ala kokkuvõttes 6-9 punkti + koordinatsiooniharjutus arvestatud

1 punkt

3 ala kokkuvõttes 3-5 punkti ja/või koordinatsiooniharjutus arvestamata

ei läbi kehalisi katseid

3 ala kokkuvõttes 2 või vähem punkti

 


Kehaliste katsete lävendid ja punktide arvestus korrektsiooni ja vanglaametniku erialadel

 

Punkte / ala

toenglamangus kätekõverdused

2 min jooksul

Istesse tõus

2 min jooksul

3000 m jooks

MEHED

NAISED

 

MEHED

NAISED

10

40

40

70

12:00

12:00

9

38

38

65

13:00

13:00

8

37

37

60

14:00

14:00

7

36

36

55

15:00

15:00

6

35

35

50

15:30

15:30

5

34

34

45

16:00

16:00

4

33

33

40

16:30

16:30

3

32

32

38

17:00

17:00

2

31

30

36

17:30

17:30

1p ja lävend

vanglaametniku erialal

1p ja lävend

korrektsiooni erialal

30

 

25

15

 

10

35

 

30

18:00

 

20:00

18:00

 

21:00

Igalt alalt (kätekõverdused, istesse tõus ja jooks) tuleb koguda vähemalt 1 punkt, 3 ala peale kokku vähemalt 3 punkti.

 

 

Kehaliste katsete alade punktid üldkonkursi arvestuses:

5 punkti

3 ala kokkuvõttes 25–30 punkti

4 punkti

3 ala kokkuvõttes 20–24 punkti

3 punkti

3 ala kokkuvõttes 15–19 punkti

2 punkti

3 ala kokkuvõttes 10–14 punkti

1 punkt

3 ala kokkuvõttes 3–9 punkti

Ei läbi kehalisi katseid

3 ala kokkuvõttes 2 või vähem punkti või ühel kolmest alast lävend täitmata

 
Lisainfo kehaliste katsete kohta: 

epp.jalakas [at] sisekaitse.eeclass="spamspan" (spordijuht-lektor)

 

Viimane muutmine: 11.02.2021