Maksundus ja toll (osakoormusega õpe)

 

Maksunduse ja tolli eriala eesmärk on anda õppijale vajalikud teadmised ja oskused tulemaks toime finants-, maksu- ja tolliametniku tööga kaasaegsed ühiskonnas. Kuna tegu on kaugõppega, siis sobib see eriala ka töötavale inimesele.

 

Tutvu maksunduse ja tolli õppekavaga.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

rakenduskõrgharidus

Õppevorm

osakoormusega õpe

Õppeteenustasu

950 eurot semestris

Vastuvõetavate arv 2020/2021 õa

20

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

puudub

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

4 aastat

Õppekava maht

180 EAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

 

Sisseastumiseks esitatavad dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse elektrooniliselt SAISis või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- isikuankeet (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna SAISi kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)

- SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)

 

 

 

Vastuvõtukatsed

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Eesti keele oskuse testimine

Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.

Sooritatud / mittesooritatud

40 punkti

NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse

Kutsesobivusvestlus

60 punkti

20 punkti

Lisapunktid

- Erakordsed saavutused õppetöös

- Sisekaitseõppes osalemine 

- Tippsportlikud saavutused

 

3 punkti

3 punkti

3 punkti

 

-

-

-

KOKKU

 69 punkti

 20 punkti

     

Vastuvõtu I etapis õppekoha tagav lävend: 50 punkti

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis. 

 

Tutvu ka meie korduma kippuvate küsimuste rubriigiga.

 

TÄPSEM INFO FINANTSKOLLEDŽI KOHTA:

Finantskolledži kodulehekülg

Ulvi Lahe (ulvi.lahe [at] sisekaitse.ee)

 

Viimati muudetud: 18.02.2020

Eriala valdkond