Maksundus ja toll (kaugõpe)

 

Maksunduse ja tolli eriala eesmärk on anda õppijale vajalikud teadmised ja oskused tulemaks toime finants-, maksu- ja tolliametniku tööga kaasaegsed ühiskonnas. Kuna tegu on kaugõppega, siis sobib see eriala ka töötavale inimesele.

 

Tutvu maksunduse ja tolli õppekavaga.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

rakenduskõrgharidus

Õppevorm

kaugõpe

Õppeteenustasu

950 eurot semestris

Vastuvõetavate arv 2018/2019 õa

20

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

puudub

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

4 aastat

Õppekava maht

180 EAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus või Euroopa Liidu liikmesriigi kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

 

Sisseastumiseks esitatavad dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse SAISis või Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

 

Vastuvõtukatsed:

- eesti keele oskuse testimine

- kutsesobivusvestlus

     

Konkursitingimused

Võimalik punktide arv

Lävend

Keskhariduse lõputunnistuse kolme aine (emakeel, matemaatika, võõrkeel) keskmine hinne

50 punkti

30 punkti

Eesti keele test

NB! Ei pea tegema kui kandidaadi eesti keele (emakeelena) riigieksami tulemus on vähemalt 40 punkti

Sooritatud/mittesooritatud

40 punkti

(riigieksami tulemused)

Kutsesobivusvestlus

(tähestikulises järjekorras 5-6-liikmelistes gruppides)

50 punkti

10 punkti

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis. 

 

TÄPSEM INFO FINANTSKOLLEDŽIS KOHTA:

Finantskolledži kodulehekülg

Ulvi Lahe (ulvi.lahe [at] sisekaitse.ee, 696 5470)

 

Viimati muudetud 12.06.2018

Eriala valdkond