Tutvustus

Päästekolledž koolitab päästeteenistujaid nii kutseõppe kui ka rakenduskõrghariduse tasemel. Kutseõppe erialadel kestab õpe ühe aastani, rakenduskõrgharidus omandatakse kolme aastaga, kusjuures on võimalus jätkata õpinguid Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku magistriõppes. Õppetöö toimub nii Tallinnas kui ka Väike-Maarjas.

Meie õppekeskustega saad tutvuda ka virtuaaltuuri vahendusel SIIN.

Pakume ka täiendkoolitusi ning oleme kutse andja pääste ja tuleohutuse valdkonnas. 

Kolledži koostööpartnerid on Päästeamet, Häirekeskus ja mitmed kõrgkoolid.

Ajalugu

Sisekaitseakadeemia päästekolledž tegutseb alates 1993. aastast, mil alustasid õppetööd esimesed päästeteenistuse erialale vastu võetud 16 üliõpilast. Paralleelselt koolituse käivitamisega Tallinnas Kase tänaval otsis Päästeamet võimalusi kutsehariduse andmiseks. Valik langes Väike-Maarja põllutöökoolile, kus tuletõrje- ja päästealane õpe algas 1993. aastal. Õige hoo sai õppetöö sisse 1994. aastal, kui moodustati Väike-Maarja õppekeskus, kus päästekool oli juba iseseisva staatusega.

2004. aastal liideti kaks päästeharidust andvat õppeasutust ühtseks päästekolledžiks Sisekaitseakadeemia koosseisus. Liitmise eesmärgiks oli luua toimiv ja efektiivne päästevaldkonna koolitussüsteem.

Päästekolledži jaoks oluline õppeväljak rajati 1994. aastal Väike-Maarja valda Vao kruusakarjääri. Esialgseid vahendeid praktiliseks õppeks saadi Soome ja Rootsi kolleegidelt riikidevahelise abi korras. Nüüdseks on päästekolledži harjutusväljak välja arenenud üheks suurimaks päästevaldkonna treenimisplatsiks Põhjamaades. 2022. aasta laiendamise käigus suurenes väljak 58,5 ha suuruseks.

 

Päästekolledži juhid läbi aegade:

Ants Laas aastal 1993

Jüri Kaup aastatel 1993-1995

Andres Talvari aastatel 1995-2000

Peeter Randoja aastatel 2001-2007

Margus Möldri aastatel 2008-2013

Ain Karafin aastatel 2013-2019

Häli Allas aastatel 2019-2022

Jaanis Otsla aastatel 2022- ... 

Kontakt

Päästekolledž
Kase 61, Tallinn
12012, Harju maakond
paastekolledz [at] sisekaitse.ee
 

Väike-Maarja õppekeskus
J.Liivi 6
462025 Väike-Maarja
Lääne-Virumaa
regina.kaasik [at] sisekaitse.ee
5357 6463

ÕPPEKORRALDUSE SPETSIALISTID

Päästja ja päästemeeskonna juhi õpe (Väike-Maarja)


Terje Lõomets-Lõoke
53 508 455
terje.loomets-looke [at] sisekaitse.ee

terje

 

Päästeteenistuse ja päästekorraldaja õpe (Tallinn)

Eleri Aitman
5347 1459
eleri.aitman [at] sisekaitse.ee

eleri