SJI teadussündmused

Toimuvad ja tulevased teadussündmused:

7.03.24 Sisekaitseakadeemia ja PPA uurimisprojekti „Mehitamata õhusõiduki, laserskänneri ja fotokaamera kasutamine sündmuspaiga kaardistamiseks“ lõpparuande esitlus (registreerumise lõpp 5.03.24 kell 17.00)

 

Varasemalt toimunud teadussündmused:

30.01.24 SJI teaduskeskuse raporti "Venemaa võimalike arengute mõjust Eesti julgeolekule" esitlus 

12.12.23 Teadusajakirja Security Spectrum'i esitlusüritus 

30.11.23 Veebiseminar kuritegelikult omandatud vara konfiskeerimisest 

24.11.23 Virtuaalne ümarlaud Venemaa topeltkodakondsusest 

10.11.23 Veebiseminar Sisekaitseakadeemia töötajatele hea teadusajakirja saladusest 

3.10.23 Seminar Eesti elanike küberhügieenist

19.-20.06.23 Balti kriminoloogia seminar „Kriminoloogia väljakutsed turbulentsetel aegadel"

16.06.23 Virtuaalne teadustööde infotund

25.05.23 EMN Eesti konverents „Aasta ajutist kaitset – tagasivaade ja pilk tulevikku“

24.05.23 Veebiseminar Hiina ja Eesti tehnoloogiajulgeolekust   SALVESTIS!

10.05.23 Veebiseminar "Turvaline digiriik" 

23.03.23 Hübriidkonverents "Naised ja julgeolek"

7.02.23 Veebiseminar siseturvalisuse rollist läbi Ukraina sõja prisma 

17.01.23 Teadusajakirja Turvalisuskompassi kolmanda numbri virtuaalne esitlusüritus 

16.12.22 Hübriidkonverents "Venemaa ja terrorism"

14.12.22 Rahvusvaheline virtuaalne ümarlaud Ukraina sõjast ja Valgevene kriisist 

22.11.22 Virtuaalne ümarlaud Tsivilisatsioonide tagasitulek 

7.-11.11.22 projekti HYBRIDC koolitusnädal

11.10.22 Veebiseminar Hiina RV kui julgeolekuoht Venemaa-Ukraina sõja kontekstis: praegune seis ja tulevikuperspektiivid   SALVESTIS!

30.09.22 Seminar Raamatukogude roll ohutuma küberruumi loomisel

10.05.22 Sisekaitseakadeemia ja PPA uurimisprojekti lõpparuande esitlusüritus

22.02.22 Veebiseminar Valgevene piirikriisist

16.02.22  Vebinar Kasahstani rahutustest

27.01.22  Veebiseminar EL järelevalvest

11.01.22  Veebiseminar Afganistani kriisist   SALVESTIS!

16.12.21  Terrorismiohvrite kohtlemine Eestis ja Euroopa Liidus

15.12.21  Veebiseminar hübriidohtudest

30.11.21  Droonide-uurimisrühma raporti esitlus

29.10.21  Virtuaalne vestlusring isikuandmetest

16.-17.06.21  Hübriidohtude veebiseminar

24.05.21  Terrorismi konverents

18.05.21  Magistriõppe infotund

04.05.21  Julgeoleku konverents

23.04.21  Teadustööde infotund

05.03.21  Balti riikide strateegilise koostöö veebiseminar

 

Huvipakkuva sündmuse salvestise vaatamiseks võtke ühendust korraldajatega meiliaadressil triin.ratsepp [at] sisekaitse.ee

* Sündmuste esinejate ettekannetes väljaöeldu ei pea väljendama Sisekaitseakadeemia seisukohti