Terrorismi konverents

Konverents

Olete oodatud osalema 24. mail 2021.a toimuval sisejulgeoleku instituudi korraldataval virtuaalsel konverentsil

„Terrorism erinevatest vaatenurkadest: põhjused ja tõkestamine rahvusvahelises koostöös“.

   
AJAKAVA *  
10.00 – 10.10

Tervitussõnad ja sissejuhatus

Oksana Belova-Dalton, Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi nooremteadur

10.10 – 10.40

Terrorismi rahastamine ja selle tõkestamine 

Mati Ombler, Siseministeeriumi nõunik

10.40 – 11.10

Paremäärmuslusest ja terrorirünnakutest

Heidi Maiberg, Royal Holloway University of London’i doktorant

11.10 – 11.20 Sirutuspaus
11.20 – 11.50

Usuäärmuslusest tingitud terrorirünnakud

Ringo Ringvee, Siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik

11.50 – 12.20

Terrorismivastase võitluse rahvusvaheline mõõde – Eesti võimalused ja kohustused 
(ÜRO, NATO, OSCE, EN, EL – terrorismivastasest võitlusest ning Eesti rollist ja vastutusest)

Liina Pello, Siseministeeriumi sisejulgeolekupoliitika osakonna nõunik

12.20 – 12.30 Sirutuspaus
12.30 – 13.00

Terrorism ja selle ennetamine Eesti kontekstis

Martin Arpo, kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja

13.00 – 13.30

Terrorismist õpetamine Sisekaitseakadeemias

Ülle Vanaisak, Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži korrakaitse õppetooli lektor

13.30– 13.45 Kokkuvõte ja konverentsi lõpetamine

*Konverentsi korraldajatel on õigus teha muudatusi ajakavas ja ettekannete teemades

 

Sündmus toimub MS Teams’i keskkonnas ja osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Registreerumine lõpeb 20. mail (kell 17.00).

REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD!
 

Saadame kõigile registreerunutele konverentsile eelneval päeval e-kirjaga sündmuse otseülekande lingi.

Palume kindlasti varasemalt veenduda, et teie arvutis MS Teams töötab!

Konverentsi töökeel on eesti keel. Sündmus salvestatakse, video järele vaatamiseks võtke ühendust korraldajatega meiliaadressil triin.piip [at] sisekaitse.ee