Juhtimine

Sisekaitseakadeemia kõrgeim otsustuskogu on nõukogu, mis tegeleb õppe-, teadus- ja arendustegevust ning muude akadeemia juhtimist ja arengut puudutavate oluliste küsimustega. Nõukogu esimees on rektor.