Juhtimine

Sisekaitseakadeemia kõrgeim otsustuskogu on nõukogu, mis tegeleb õppe-, teadus- ja arendustegevust ning muude akadeemia juhtimist ja arengut puudutavate oluliste küsimustega. Nõukogu esimees on rektor.

 

Rektor Marek Link

Marek Link

Marek on rektorina ametis alates 18.02.2019. Tema inauguratsioon toimus koos Sisekaitseakadeemia uue hoone avamisega 22.02.2019. 

Viimased 12 aastat on Marek töötanud siseturvalisuse alase hariduse ja väljaõppe valdkonnas Sisekaitseakadeemias. Tema töövaldkond on olnud lai: alustades innovaatiliste lahenduste leidmisest toetamaks õppimist ja koolitusvõimalusi ning lõpetades õppe kvaliteedijuhtimiseni. Marek on olnud algataja ja juht paljudele Euroopa projektidele, mille lõppeesmärk on õppekavade arendamine, e-õpe ja õppimine kaasaegse tehnoloogia toe abil. Viimased 7 aastat on ta aktiivselt osalenud erinevates sisejulgeoleku agentuurides ja võrgustikes nagu Frontex, DCAF, OSCE ja CEPOL.

Marek lõpetas aastal 2002 Tallinna Ülikooli töö- ja tehnoloogiaõpetuse erialal. Magistriõppe Tallinna Ülikoolis haridusjuhtimise erialal lõpetas ta aastal 2006. 

2006. aastal oli ta Sisekaitseakadeemias sisekaitselise eelkoolituse rajaja ja eestvedaja ning 2007. aastal virtuaalsimulatsiooni põhise kriisijuhtimise koolituse looja. 2008-2010 oli Marek Sisekaitseakadeemia politseikolledži õppekorralduskeskuse juht. 2010-2015 jätkas Marek oma teekonda Sisekaitseakadeemias olles Sisejulgeoleku Instituudi innovaatiliste haridustehnoloogiate keskuse juht. 2015. aastal sai Marekist akadeemia arendusprorektor

 

Kontakt:

rektor [at] sisekaitse.ee

55593882

Tallinn, Kase 61, 12012