Uudiste arhiiv

18.10.2021

12. oktoobril tunnustati Jaan Poska majas täiskasvanud õppija nädala (TÕN) raames valitud Tallinna aasta õppijaid ja õpitegusid. Tallinna täiskasvanuhariduse tänusündmusel sai akadeemia tunnustatud aasta õpiteo eripreemiaga vaimse tervise…

Loed edasi
15.10.2021

Sisejulgeoleku instituut korraldab 29. oktoobril algusega kell 11.00 uuringu „EESTI ELANIKE SUHTUMINE ISIKLIKE ANDMETE PRIVAATSUSESSE JA TURVALISUSESSE“ peatse ilmumise tähistamiseks virtuaalse…

Loed edasi
06.10.2021

Septembri lõpus saabusid Sisekaitseakadeemiasse õppima 22 välistudengit. 27. septembrist kuni 1. oktoobrini toimus ERASMUS tudengite avanädal, mille raames said nad tuttavaks akadeemia toimimisega, tutvusid linnakuga, kohtusid juhtkonnaga, käisid…

Loed edasi
05.10.2021

Õpetajate päeva tähistatakse maailmas erineval kuupäeval või viisil, kuid kõikjal on see kutsutud ellu õpetajaameti väärtustamiseks ning sellega seotud probleemidele või saavutustele tähelepanu pööramiseks. Eestis tähistatakse õpetajate…

Loed edasi
05.10.2021

Oktoobrikuu liikumiskampaania eesmärgiks iga osaleja vaates on liikuda kuu jooksul kokku vähemalt 310 000 sammu ehk 10 000 sammu päevas, võimaluse korral ka 372 000, st keskmiselt 12 000 sammu päevas.

Kampaanias osalemiseks on vajalik…

Loed edasi
05.10.2021

4.-10. oktoober tähistatakse kolmandat üleilmset eesti keele nädalat, mille eesmärk on kutsuda üles õppima ja õpetama eesti keelt. Meie vahvad Erasmuse tudengid on akadeemias olnud vaid paar nädalat, kuid oskavad juba päris hästi eesti keelt.…

Loed edasi
05.10.2021

Ilmunud on sisejulgeoleku instituudi nooremteadur Oksana Belova-Daltoni koostatud analüüs „Terrorismi ja organiseeritud kuritegevuse vaheline seos“.  

Töös vaadeldakse üksikasjalikumalt mõningaid terrori- ja kuritegelike…

Loed edasi
05.10.2021

5.-8. oktoobril toimub Narvas CEPOL-i aktiisipettuste uurimise teemaline koolitus, mida viivad läbi Sisekaitseakadeemia ning Maksu- ja Tolliamet (MTA).

Koolitusel osaleb üle 30 politsei- ja tolliametnikku Euroopa Liidu liikmesriikidest ja…

Loed edasi
01.10.2021

„Sisekaitseakadeemia 2017-2019 vilistlaste ja nende vahetute juhtide rahulolu-uuring: mida saime teada ja kuidas edasi?“ toimub 13. oktoobril Sisekaitseakadeemia Tallinna õppekeskuses. Teeme kokkuvõtteid, arutleme küsimuste üle…

Loed edasi