Teadus-, uurimis- ja arendustegevus

Teadus-, uurimis- ja arendustegevus finantskolledžis

Finantskolledž on tolli ja maksunduse erialal õppetööd, täiendusõpet, rakendusuuringuid ning teadus- ja arendustegevust korraldav struktuuriüksus Sisekaitseakadeemias. Seega lisaks õpetamisele ning õppematerjalide koostamisele tegelevad finantskolledži õppejõud ka erinevate teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevustega. Peamiselt arendatakse uusi õppematerjale, tehakse erinevaid alus- ja rakendusuuringuid, juhendatakse üliõpilaste uurimistöid, osaletakse arendusprojektides ning avaldatakse oma loometöö tulemusi erinevate kirjutiste vormis.

Finantskolledži peamised teadus-, arendus- ja innovatsiooni uurimissuunad ning teemavaldkonnad on järgnevad:

 

1. Maksundus ja riigirahandus

- maksukuulekuse ja maksukäitumise mõjutamise võimalused, meetmete mõjude hindamine ja vastavad analüüsid; 

- veebikaubanduse maksustamise olemus ja mõjude analüüs; 

- maksundus- ja sisejulgeolekualaste probleemide ja poliitikate (sh regulatsioonide, programmide, projektide) modelleerimine ja majanduslik hindamine.

 

2. Finants- ja ettevõtluspoliitika

- finantskuritegevus ja selle tõkestamine; 

- digitaalraha kasutamine ja sellega seonduvad väljakutsed;

- ettevõtlustegevuse innovaatilisuse, jätkusuutlikkuse ja finantsaruandluse analüüsimine; 

- jagamismajanduse regulatsioon ja mõjude analüüs.

 

3. Toll ja kaubavahetus

- kaubanduspoliitiliste meetmete mõjude ning rakendamisega seotud probleemide analüüsimine;

- veebikaubandusega seonduvad probleemid ja väljakutsed tollikontrollis, sh keelatud kaupade avastamine;

- kaasaegsete tehniliste  lahenduste rakendamine tollipoliitika ja tollikontrolli valdkonnas;

- piiriülene salakaubandus ja selle tõkestamine.