Teadus-, uurimis- ja arendustegevus

 

Teadus-, uurimis- ja arendustegevus finantskolledžis

Finantskolledž on tolli ja maksunduse erialal õppetööd, täiendusõpet, rakendusuuringuid ning teadus- ja arendustegevust korraldav struktuuriüksus Sisekaitseakadeemias. Seega lisaks õpetamisele ning õppematerjalide koostamisele tegelevad finantskolledži õppejõud ka erinevate teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevustega. Peamiselt arendatakse uusi õppematerjale, tehakse erinevaid alus- ja rakendusuuringuid, juhendatakse üliõpilaste uurimistöid, osaletakse arendusprojektides ning avaldatakse oma loometöö tulemusi erinevate kirjutiste vormis.

Finantskolledžis tehtavate teadustööde põhisuund on varimajandus ja selle tegurid.

 

Teadustegevuse põhisuund hõlmab järgmisi kitsamaid uurimisfookuseid:

- varimajanduse ja maksuaugu hindamise metoodikad;

- maksukäitumise ja maksukuulekuse mõjutamise võimalused; 

- illegaalsete turgude toimimine.

 

Lisaks tegelevad kolledži õppejõud ka järgmiste teemavaldkondade analüüsimisega:

- ettevõtlustegevus; 

- füüsiliste isikute maksustamine;

- arvestusala valdkond;

- tariifsed ja mittetariifsed tollimeetmed;

- alkoholi- ja tubakaturud.

 

Finantskolledži Toimetised

Finantskolledž annab koostöös Sisekaitseakadeemia kirjastusega välja ka Finantskolledži toimetiste seeriat, kus avaldatakse tolli ja maksunduse erialaga seotud kirjeldavaid, analüütilisi ja uurimuslikke kirjutisi. Viimati ilmunud Toimetistes antakse ülevaade virtuaalvääringutel põhinevast ja plokiahela tehnoloogiat rakendavadest rahastamisviisidest.

toimetis_kuuse