Finantskolledži Toimetised

Finantskolledži Toimetised

ISSN 2674-3493

Finantskolledži toimetiste seerias avaldatakse tolli ja maksunduse erialaga seotud kirjeldavaid, analüütilisi ja uurimuslikke kirjutisi. Ootame kaastöid, milles käsitletakse erialaprobleeme erinevatest vaatenurkadest, olgu need õiguslikud, majanduslikud, hariduslikud või administratiivsed. Oodatud on ka tolli ja maksunduse valdkonnas edukalt läbiviidud arendus-, teadus- või haridusprojektide ja uute algatuste analüütilised kirjeldused, tulemuste analüüsid ja ülevaated.

Kirjutiste eelläbivaatamine toimub finantskolledži siseselt kolledži õppejõudude poolt, kes hindavad töö teema sobivust ning kirjutise sisulist kvaliteeti ja asjakohasust. Vajadusel võidakse teha ettepanekuid töö täiustamiseks või teema sobimatuse tõttu selle toimetiste seerias avaldamisest keelduda.

Kaastöid võtame vastu aastaringselt aadressil fktoimetised [at] sisekaitse.ee.

Käsikirjade vormistamine
 

Ilmunud numbrid

    Güldenkoh, M., Koitla, H., Kaselo, M., Sieberk, L., Saar, I.   
    Tolliametniku kutsestandardi rakendatavus Eestis. Nr 1/2019 (1)
   
    Saar, I. (toim).
    Rahast nii ja teisiti. Finantskolledži aastakonverents 2019. Nr 2/2019 (2)

    Rüütli, G.
    Tubakatoodete jälgimis- ja tuvastamissüsteemi oodatavad mõjud Eestis. Nr 1/2020 (3)

    Güldenkoh, M.
    Kauba ja kaubaga kaasneva maksukohustise kirjendamine raamatupidamisarvestuses. Nr 1/2021 (4)

    Schmuul, E.   
    Maksumaksjate keskse  profileerimise vajalikkus ja võimalused. Nr 2/2021 (5)

    Udde, H.
    Kasutamata maksusoodustuste jagamine abikaasaga. Nr 1/2022 (6)

    Kuuse, H.
    ICO raames väljastatud token’ite emiteerimis- ja vahetustehingute käibemaksustamine. Nr 2/2022 (7)

    Saar, I., Koitla, H.
    Asümmeetria võimalikud põhjused tolli- ja kaubandusstatistikas. Nr 1/2023 (8)

    Alas, A.
    Maksudest hoidumise seos majanduskeskkonnaga. Nr 2/2023 (9)