Üliõpilasesindus

 

Üliõpilasesindus

Kõik Sisekaitseakadeemia (SKA) üliõpilased moodustavad SKA Üliõpilaskonna, kelle huvide eest seisab üleakadeemialine Üliõpilasesindus ning selle juhatus koos valitud rühmavanematega. Kui rühmavanema ülesanneteks on oma õpperühma esindamine, info vahendamine ja kaaskadettide esmane nõustamine, siis Üliõpilasesindus (ÜE) lahendab oma pädevuse piires kõikide SKA üliõpilaste küsimusi, lähtudes oma tegevuses kogu Üliõpilaskonna huvidest, vajadustest, õigustest ning kohustustest. SKA Üliõpilasesinduse missiooniks on kooli üliõpilaste hariduslike ja kultuuriliste arenguvõimaluste edendamine ning toimetuleku eest seismine.

Tänasel päeval kuulub Üliõpilasesindusse 11 liiget, neist kolm üliõpilast politsei- ja piirivalvekolledžist,
kaks justiitskolledžist, neli finantskolledžist ja kaks päästekolledžist, kelleks on:

 

Üliõpilasesinduse esimees: Karl Lumi

politsei- ja piirivalvekolledž

Aseesimees spordi- ja kultuurivaldkonnas: Grete Rüütli

finantskolledž

Aseesimees turundus- ja kommunikatsioonivaldkonnas: Karlis Padar

finantskolledž

 

Ülejäänud esinduse liikmed on järgmised:

Jaan Spaidel ja Hanna-Stina Meriste finantskolledžist;
Emma Kinnunen ja Erlend Kanarbik justiitskolledžist,
Kevin Aas ja Karl Erik Randlaine politsei- ja piirivalvekolledžist;
Allan Rasva ja Karl-Gabriel Hiie päästekolledžist.

 

Kõik küsimused, mured ja ettepanekud on oodatud ÜE üldlisti esindus [at] list.sisekaitse.ee või konkreetse üliõpilase meiliaadressil eesnimi.perenimi [at] kad.sisekaitse.ee.

ÜE kodu on Sisekaitseakadeemia peahoones Kase tänaval Tallinnas, I korrusel C-korpuses, ruumis nr C110.

Vaata ka Facebook: Sisekaitseakadeemia Üliõpilasesindus

 

 

 

sisekaitseakadeemia üliõpilasesindus