Maksundus ja toll

Maksunduse ja tolli tasuline õppekava annab sulle vajalikud oskused tulemaks toime finants-, maksu- ja tolliametniku tööga nüüdisaegses ühiskonnas. Õppetöö toimub sessioonõppena, seega saab õpingud mugavalt ühildada töö- ja pereeluga. Vilistlased on hinnatud töötajad Maksu- ja Tolliametis, aga ka teistes avaliku ja erasektori maksu-, tolli-, õigus- ja raamatupidamisteenuseid pakkuvates organisatsioonides või vastavates struktuuriüksustes.

üldine


Õppetöö

Õppetöö toimub Tallinnas Sisekaitseakadeemia modernses õppehoones. Õpingud kestavad 4 aastat ning õppesessioonide ajal on sul võimalus ööbida ühiselamus. Maksunduse ja tolli õppekaval õppimine on tasuline, 950 eurot semester. Heade õpisaavutuste, akadeemia esindamise, ürituste korraldamise ja muidu aktiivsuse ülesnäitamisega saad võimaluse lisastipendiumiks. Vaata stipendiumite kohta lähemalt siit.

Õppekava

Maksunduse ja tolli õppekava valmistab ette finants-, maksu- ja tollispetsialiste lähtudes tööturu vajadustest. Osakoormusõppe eesmärk on pakkuda erialase hariduse omandamise võimalust töötavale uudishimulikule inimesele. Õppekava läbimisel oled võimeline sooritama nii raamatupidaja kutseeksami kui ka tolliagendi eksami. Õppekava läbinule ei rakendu kohustus asuda pärast lõpetamist tööle avalikku teenistusse.
 

Tutvu õppekavaga


 

 

skeem avaldusest õppimiseni maksundus ja toll


 

Vastuvõtt

Kõik dokumendid esitatakse sisseastumise infosüsteemis (SAIS) koos kandideerimisavaldusega. Kui oled meile sooviavalduse teinud kutsume sind katsetele ja vestlusele. Katsetel on võimalik maksimaalselt saada 69 punkti ning maksunduse ja tolli õppekavale on vaja saada vähemalt 48 punkti. Allpool kirjeldame kogu protsessi ja katseid lähemalt.

Saad tolli ja maksunduse õppesse kandideerida, kui sul on:

 • Eesti kodakondsus;
 • keskharidus või sellele vastav haridustase ja
 • eesti keele oskus.
Sisseastumine SAIS-is

Täida ja digiallkirjasta isikuankeet ja esita see koos keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega.

LAE ALLA ISIKUANKEET
 

SAIS-is võid esitada ka:

 • eesti keele oskuse tõendamiseks HARNO eesti keele vähemalt C1-taseme tunnistuse;
 • Me arvestame sinu senised saavutusi!
  Esita tunnistus/kirjeldus lisapunktideks. Lisapunkte anname: erakordsete saavutuste eest õppetöös ja tippspordis, sisekaitseõppe valikaine läbimisel või vabatahtliku töö eest siseturvalisuse valdkonnas. 

Lisainfot tähtaegade kohta saad sisulehelt sisseastujale.

Isikuankeedi meelespea

 1. Kõik ankeedi väljad peavad olema täidetud. Kui mõnele väljale ei ole andmeid esitada, tuleb see täita sidekriipsuga või sõnadega "puudub", "ei ole".
 2. Isikuankeet peab olema digitaalselt allkirjastatud (üldiselt ASICE-formaadis). Allkirjastamata isikuankeediga esitatud avaldus lükatakse tagasi. Digitaalse allkirjastamise juhise leiad siit.
 3. Enne ankeedi täitmist lae see alla, sest veebis olevale PDF-failile ei saa muudatusi salvestada.
 4. Ametkondade isikuankeedid on erinevad. Kandideerides erinevatesse kolledžitesse, tuleb täita erinevad ankeedid.

 

VASTUVÕTUKATSED

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Sisseastumisvestlus

Vaata hindamiskriteeriumeid

50

20

Keskharidust tõendavalt dokumendilt eesti keele, inglise keele ja matemaatika hinnete arvestamine

Keskharidust tõendaval dokumendil peab olema kõigi kolme õppeaine tulemus. Eesti keele hinde puudumisel tuleb esitada HARNO eesti keele C1-taseme tunnistus ning hinde osakaalu otsustab eesti keele komisjon. Inglise keele või matemaatika hinde puudumisel kandideerida ei saa.

3 õppeaine hinnete summa 9 10 11 12 13 14 15
Punktide arvestus üldkonkursis 1 2 3 4 6 8 10

 

 

 10

 1

Lisapunktid

erakordsed saavutused õppetöös või tippspordis, sisekaitseõppe läbimine, vabatahtlik töö siseturvalisuse valdkonnas

Vaata lisainfot

9

 

 

KOKKU

 69

 21

Vastuvõtu I etapis tagab õppekoha vähemalt 48 punkti.

Esimeses etapis saab kandideerida vaid see kandidaat, kes on keskhariduse omandanud enne 2024. aastat.


Pärast lõpetamist

Lõpetades on sul kompetents, et tegeleda ettevõtlusega ning juhtida finantsidega seotud protsesse nii era- kui ka avaliku sektori organisatsioonides. Samuti saad õpinguid jätkata magistriõppes. 

Tutvu karjäärivõimalustega: emta.eefiu.eekarjaar.politsei.ee


Ei leidnud siit lehelt vastust?

Ära heida meelt, oleme sulle toeks igal ajal! Võta ühendust finantskolldži õppekorralduse spetsialistiga:

Teisi Lindvest
5373 0441
teisi.lindvest [at] sisekaitse.ee

Vastuvõtu üldinfo
513 8295
vastuvott [at] sisekaitse.ee