Maksundus ja toll (osakoormusega õpe)

 

Maksunduse ja tolli eriala eesmärk on anda õppijale vajalikud teadmised ja oskused tulemaks toime finants-, maksu- ja tolliametniku tööga kaasaegses ühiskonnas. Kuna tegu on kaugõppega, siis sobib see eriala ka töötavale inimesele. Maksu ja tolli eriala õppuritele Maksu- ja Tolliamet üldjuhul praktikakohti ei paku, mistõttu on praktikakoha leidmine on üliõpilase enda kanda. Praktikaasutuseks sobivad audiitori-, maksu-, tolli-, õigus-, raamatupidamisteenuseid pakkuvad organisatsioonid või vastavad struktuuriüksused.

 

Kandidaatidel palume arvestada, et Sisekaitseakadeemia koostööpartnerid, kelle juures toimub suurem osa õppekavas ettenähtud praktikast, eeldavad, et õppur on COVID-19 vastu vaktsineeritud.

 

Tutvu maksunduse ja tolli õppekavaga.

 

ÕPPEKORRALDUS

 

Õppetase

rakenduskõrgharidus

Õppevorm

osakoormusega õpe

Õppeteenustasu

950 eurot semestris

Vastuvõetavate arv 2022/2023 õa

20

Vastuvõtukonkurss

avalik

Spetsialiseerumine

puudub

Õppekeel

eesti keel

Õppeaeg

4 aastat

Õppekava maht

180 EAP

 

VASTUVÕTUTINGIMUSED

 

Sobival kandidaadil on:

- Eesti kodakondsus

- keskharidus või sellele vastav haridustase

 

Sisseastumiseks esitatavad dokumendid:

- kandideerimisavaldus (täidetakse elektrooniliselt SAISis või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötaja juures)

- isikut ja kodakondsust tõendav dokument (pass või ID-kaart)

- keskharidust tõendav dokument koos hinnetelehega (kui riiklikes infosüsteemides andmed puuduvad)

- isikuankeet (esitatakse digitaalselt allkirjastatuna SAISi kaudu või paberkandjal Sisekaitseakadeemia vastuvõtutöötajale)

- HARNO (kuni 2020. aastani SA Innove) eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus (võimalusel)NB! SAISi palume lisada foto oma lõputunnistuse hinnetelehest, sest www.eesti.ee väljavõttest ei tule välja inglise keele lõpuhinne.

 

Esita avaldus Sisekaitseakadeemiasse!

 

 

 

 

Vastuvõtukatsed

Suurim võimalik punktide arv

Lävend konkursis püsimiseks

Eesti keele oskuse testimine

Eesti keele oskuse testimisest on vabastatud kandidaadid, kellel on sooritatud eesti keele riigieksam (emakeelena) vähemalt 40 punktile, omavad SA Innove eesti keele oskuse vähemalt C1 taseme tunnistus, kes on omandatud kõrghariduse eestikeelsel õppekaval või keskhariduse eestikeelses koolis enne riigieksami nõude kehtestamist.

Sooritatud / mittesooritatud

40 punkti

NB! Punktid ei lähe vastuvõtukonkursi punktide arvestusse

Kutsesobivusvestlus

50 punkti

20 punkti

Lisapunktid

- Erakordsed saavutused õppetöös

- Sisekaitseõppe või vanglateenistuse eelkoolituse läbimine

- Tippsportlikud saavutused

 

0-3 punkti

0-3 punkti

0-3 punkti

 

-

-

-

Keskharidust tõendavalt dokumendilt eesti keele, inglise keele ja matemaatika hinnete arvestamine 

NB! Kriteeriumi täitmiseks peab lõputunnistusel olema kõigi kolme õppeaine tulemused.

3 õppeaine hinnete summa 9 10 11 12 13 14 15
Punktide arvestus üldkonkursis 1 2 3 4 6 8 10

 

 

 10 punkti

 1 punkt

KOKKU

 

 69 punkti

 

 21 punkti

 

Maksunduse ja tolli erialal I etapis vastuvõtukatseid ei toimu!

 

Vastu võetakse pingerea alusel vastavalt õppekohtade arvule. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse pärast sisseastumiskatseid ja kutsesobivusvestlust esimesel võimalusel SAISis. 

 

Tutvu ka meie korduma kippuvate küsimuste rubriigiga.

 

TÄPSEM INFO FINANTSKOLLEDŽI KOHTA:

Finantskolledži kodulehekülg

Ulvi Lahe (uvli.lahe [at] sisekaitse.ee, 5349 9731)

Grete Riisik (grete.riisik [at] sisekaitse.ee, 5660 0117)

 

Viimati muudetud: 30.12.2021

Eriala valdkond