Arendus ja koostöö

Sisekaitseakadeemia visioon on olla aastaks 2025 Euroopa parim siseturvalisuse õppe- ja teaduskeskus. Selle eesmärgi saavutamine tähendab pidevat arendus- ja koostööd õppurite tulevaste tööandjatega ning rahvusvaheliste teadus- ja õppekeskuste ning võrgustikega.

Meie mõttelaadi oluliseks osaks on rahvusvahelistumine ja innovatsioon. Rahvusvahelistumisega soovime tõsta õppe-, teadus- ja arendustegevuse kvaliteeti, tuua oma tegevusse igal tasandil võrdlevat perspektiivi ning välja teenida ka rahvusvahelist tuntust ja tunnustust.

Akadeemia koostöölepingud võimaldavad koostööd ja mobiilsust nii kadettidele, õppejõududele kui ka mitteakadeemilisele personalile. Kaasame oma tegevusse üha enam väliseksperte ja igal aastal õpib meie ingliskeelse mooduli juures paarkümmend välistudengit. Akadeemia osaleb pidevalt ka välisrahastusega projektides ja arengukoostöö projektides.

Üks olulisemaid teadus- ja arendustöö valdkondi on õppetööks vajalike uudsete lahenduste loomine. Samuti panustame julgeolekusse laiemalt, töötades koos partneritega välja valdkonnas rakendatavaid mitmesuguseid lahendusi.