Teenused

Haridusinnovatsioon ja digilahendused õppetöös

Haridustehnoloogide poolt pakutavad teenused:

 

 • E-kursuse loomine, uuendamine, disainimine ja haldamine. Kursuste tellimiseks kirjutage Digitiimile.
 • Interaktiivsete lahenduste loomine õpikeskkonnas.
 • Limesurvey keskkonnas küsimustiku loomine. Konto ja uue küsitluse loomiseks võtke ühendust Digitiimiga.
 • E-kursuse kvaliteedihindamine. EKKA poolt koostatud kvaliteetse kursuse juhendi leiate siit.
 • Digiõppe teemaline konsulteerimine. Konsultatsiooni saate broneerida siit.
 • Praktikumide ja koolituste läbiviimine digiõppe teemadel (ka veebi- ja paindõppes). Koolituste tellimiseks kirjutage Digitiimi.

Küsimuste korral kirjutage digitiim [at] sisekaitse.ee.

 

Akadeemia tasuliste teenuste hinnakirjaga saate tutvuda siin, haridustehnoloogide, multimeediaspetsialisti, simulatsioonitarkvara jm hinna leiate ridadelt 31-35. 

 

Haridusinnovatsioon ja digilahendused õppetöös

Valdkondlikud kompetentsid

Teenus

Kirjeldus ja näited

 
Tehnoloogilised vahendid ja nutiseadmed

​Tehnoloogilised vahendid õppetegevuse toetamiseks klassiruumis (interaktiivsed tahvlid, loengusalvestusseade, tahvelarvutid jm)

Pakume õppejõududele ja õppijatele tehnoloogilis vahendeid (koos vajalike näpunäidetega), mida õppetöö läbiviimiseks, ettevalmistamiseks aga ka õppijate iseseisva töö toetamiseks on võimalik kasutada. Näiteks video- ja fototehnika, diktofon, videokonverentsi võimalus, multimeedia arvuti jne. 
Simulatsioonid Nõustamine simulatsioonide kavandamisel ning väljatöötamisel

SKA-s on võimalik kasutada erinevaid simulatsiooniprogramme, millega toetada ja muuta õppetöö praktilisemaks, huvitavamaks ja tõhusamaks. Vaata näiteid:

 • virtuaalse sündmuskoha loomine (loodud XVR tarkvaraga)
 • logistika korraldus (XVR ja ISEE)
 • meediakajastuste imiteerimine (Crisis Media)
 • evakuatsioonisimulatsioonide loomine (Pathfinder)
 • kaardi- ja geoinformatsiooni tarkvara (ArcGIS) 
Simulatsioonid XVR stsenaariumid Digiriiulis

Multimeedia

Audio- ja videomaterjali loomine, töötlemine ja publitseerimine

Vaata näiteid:

 • õppevideo veebis;
 • struktureeritud õppevideo (menüüga)
 • video integreeritud õpiülesannetega
 • drooni videod
 • seikluskaameratega loodud videod
   
 
Rahvusvahelistumine ja projektid

Valdkondlikud kompetentsid

Teenuse kirjeldus

Näited

Projektid

 • Nõustamine projektitaotluse kirjutamisel, eelarvestamisel ja aruandlusel
 • Koostööpartnerite leidmine
 • Rahastusvõimaluste leidmine
Kosovo Twinning, PrivaCor, arengukoostööprojektid

(Rahvusvaheliste) ürituste korraldamine

Ürituste planeerimine sh ruumid, kutsed, toitlustus, majutus, transport, tõlketeenus jms.

Konverentsid, rahvusvaheline nädal, rahvusvaheliste delegatsioonide võõrustamine

Mobiilsus

 • Mobiilsusvõimaluste leidmine, vajadusel projektide kirjutamine
 • Partnerite leidmine õpirändeks ja praktikaks
 • Meetmete leidmine välisõppejõudude sissetoomiseks
Erasmus+, Erasmus+ üleilmne õpiränne – Kosovo, Dora Pluss, Norra ENP programm