Teenused

Haridusinnovatsioon ja digilahendused õppetöös

Valdkondlikud kompetentsid

Teenus

Kirjeldus ja näited

Õpikeskkonnad ja tehnoloogiad

Veebipõhised vabavaralised tarkvarad 

Haridustehnoloogid koostöös õppeosakonnaga panid kokku Gagne õppetunnimudelil põhineva tabeli, kuhu on koondatud erinevad veebipõhised õppetööks sobivad vahendid. Tabelit täiendatakse 2x aastas ja sellega saab tutvuda siin.

 

Eesti Haridustehnoloogide Liidu poolt loodud blogist, mida täiendavad haridustehnoloogid, on võimalik leida veebipõhiseid õppetööks sobivaid vahendeid. Seal on vahendeid, mis aitavad viia läbi aktiivset õppetööd klassiruumis kui ka toetada õppijaid iseseisval õppimisel. Soovituste saamiseks pöördu julgelt Sisekaitseakadeemia Digitiimi poole - aitame vajadusel valikuid teha.

  Õpikeskkonnad ja tehnoloogiad

   

  Õpikeskkonnad (Moodle)
  • Sisekaitseakadeemias loodud e-kursused
  • Praktikumid ja nõustamine õppejõududele Moodle õpikeskkonna kasutamisel. Tutvu praktikumide kalendriga või liitu e-kursusega "Moodle õppejõududele" (kursusele saad ise registreeruda kasutades võtit "SKAoppejoud").

  E-kursuste ja õppematerjalide arendus ja kvaliteedi hindamine

   

  • Nõustamine e-kursuste ja õppematerjalide kavandamisel ning väljatöötamisel (vajadusel tehniline tugi)
  • E-kursuste ja õppematerjalide kvaliteedi hindamine
  • Õppetegevuse metoodiline nõustamine

  Kvaliteedimärgiga tunnustatud e-kursused:

  • 2015 Riiklikud infosüsteemid ja andmekaitse, Raul Savimaa
  • 2014 Politseitöö areng ja tegutsemisstrateegiad Euroopas, Joosep Kaasik
  • 2014 Maksuõigus ja maksumenetlus, Kerly Randlane
   Õpikeskkonnad ja tehnoloogiad Veebipõhised küsimustikud ja uuringud Limesurvey

   LimeSurvey sobib elektrooniliste küsitluste koostamiseks ja läbiviimiseks. Keskkond on kasutamiseks nii akadeemia töötajatele kui õppuritele. Rakendamisvõimalused: õppetöös, teadustöös, tööalastel eesmärkidel (rahulolu ja tagasiside küsimisel). Näide: e-kursuse tagasisideküsimustik.

   Tehnoloogilised vahendid ja nutiseadmed

   ​Tehnoloogilised vahendid õppetegevuse toetamiseks klassiruumis (interaktiivsed tahvlid, loengusalvestusseade, tahvelarvutid jm)

   Pakume õppejõududele ja õppijatele tehnoloogilis vahendeid (koos vajalike näpunäidetega), mida õppetöö läbiviimiseks, ettevalmistamiseks aga ka õppijate iseseisva töö toetamiseks on võimalik kasutada. Näiteks video- ja fototehnika, diktofon, videokonverentsi võimalus, multimeedia arvuti jne. 
   Simulatsioonid Nõustamine simulatsioonide kavandamisel ning väljatöötamisel

   SKA-s on võimalik kasutada erinevaid simulatsiooniprogramme, millega toetada ja muuta õppetöö praktilisemaks, huvitavamaks ja tõhusamaks. Vaata näiteid:

   • virtuaalse sündmuskoha loomine (loodud XVR tarkvaraga)
   • logistika korraldus (XVR ja ISEE)
   • meediakajastuste imiteerimine (Crisis Media)
   • evakuatsioonisimulatsioonide loomine (Pathfinder)
   • kaardi- ja geoinformatsiooni tarkvara (ArcGIS) 
   Simulatsioonid XVR stsenaariumid Digiriiulis

   Multimeedia

   Audio- ja videomaterjali loomine, töötlemine ja publitseerimine

   Vaata näiteid:

   • õppevideo veebis;
   • struktureeritud õppevideo (menüüga)
   • video integreeritud õpiülesannetega
   • drooni videod
   • seikluskaameratega loodud videod
   •  
   Rahvusvahelistumine ja projektid

   Valdkondlikud kompetentsid

   Teenuse kirjeldus

   Näited

   Projektid

   • Nõustamine projektitaotluse kirjutamisel, eelarvestamisel ja aruandlusel
   • Koostööpartnerite leidmine
   • Rahastusvõimaluste leidmine
   Kosovo Twinning, PrivaCor, arengukoostööprojektid

   (Rahvusvaheliste) ürituste korraldamine

   Ürituste planeerimine sh ruumid, kutsed, toitlustus, majutus, transport, tõlketeenus jms.

   Konverentsid, rahvusvaheline nädal, rahvusvaheliste delegatsioonide võõrustamine

   Mobiilsus

   • Mobiilsusvõimaluste leidmine, vajadusel projektide kirjutamine
   • Partnerite leidmine õpirändeks ja praktikaks
   • Meetmete leidmine välisõppejõudude sissetoomiseks
   Erasmus+, Erasmus+ üleilmne õpiränne – Kosovo, Dora Pluss, Norra ENP programm